Dominial mag uitbreiden met gasgestookte ovens

29-06-2020 Nieuws Kor Kegel

Staal harden kost veel energie, vandaar de twijfels die er waren

SCHIEDAM – Staalharderij Dominial heeft er lang op moeten wachten, maar eindelijk hebben burgemeester en wethouders van Schiedam nu de felbegeerde omgevingsvergunning definitief hebben verleend. Hierdoor kan Dominial aan de Karel Doormanweg 39 de productiecapaciteit officieel uitbreiden met vijf gasgestookte ovens.  

De vergunningverlening heeft een lange aanlooptijd gekend, wat mede kwam door kritiek van Milieudefensie Schiedam en de Vereniging Tegen Milieubederf. Gemeenteraadsleden stelden eveneens kritische vragen, omdat de uitbreiding met gasovens wrikt met de duurzaamheidsambities van de gemeente Schiedam.  

Maar het college van B & W vindt dat de vergunning los staat van die ambities. “Voor het verlenen van een omgevingsvergunning dient er getoetst te worden aan landelijke wet- en regelgeving”, legt het college uit. “De wet schrijft voor dat een aanvrager bepaalt wat wordt aangevraagd en het college moet beoordelen wat is aangevraagd. Dat is in dit geval een uitbreiding van gasgestookte ovens. De wet schrijft daarnaast voor dat het college moet beoordelen of voor dit soort bedrijven gasgestookte ovens de best beschikbare techniek is, en dat is het geval op basis van de huidige wet- en regelgeving.”  

Weliswaar heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangegeven dat de wetgeving wordt aangepast (en strenger wordt), maar dat is nog niet gebeurd en het college van B & W moet zich houden aan de nu geldende wetgeving.

Dominial heeft drie gasovens al in gebruik. De Vereniging Tegen Milieubederf wil dat de gemeente hier handhavend op toeziet, maar gelet op jurisprudentie ziet het college hiervan af “omdat er concreet zicht was op legalisatie”. Met het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning wordt het zicht op legalisatie bevestigd.  

Uit de beoordeling van de Omgevingsdienst Haaglanden blijkt dat de beoogde activiteiten van de inrichting als geheel, geen significante depositie van stikstof op daarvoor beschermde natuur veroorzaakt. Dat betekent dat een vergunningplicht op grond van de Wet Natuurbescherming in dit geval niet aan de orde is. De beoordeling is opgenomen in de definitieve beschikking.