'Doorpakken met nul-op-de-meter'

05-04-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - “Doorpakken met nul-op-de-meter.” Dat was de kern van het advies dat Krispijn Beek vanavond gaf aan de Schiedamse raad. Beek sprak namens het Schiedams Energie Collectief (SEC) in tijdens de raadscommissievergadering. Nul-op-de-meter is een 'veelbelovend concept' waarbij woningen integraal en zonder grote kosten energieneutraal gemaakt worden.

Beek reageerde op het klimaatsbeleidsplan dat in de vergadering besproken zou worden, maar bij nader inzien later aan de orde komt. “Dat de gemeente haar ambities op het gebied van klimaat en duurzaamheid terugschroeft, betekent dat burgers en ondernemers er een tandje bij moeten zetten”, stelde Beek laconiek. Alhoewel hij toegaf het 'niet te snappen' dat de gemeente deze stap lijkt te nemen, 'juist nu er een ambitieus klimaatakkoord ligt'.

Beek stelt dat er veel te winnen is juist in de gebouwde omgeving van de stad. Daar wordt dertig procent van de energie in Nederland gebruikt. Algemeen genoemd om dat energieverbruik te verduurzamen, worden warmtenetten en 'nul-op-de-meter'. “Warmtenetten voeren bar weinig toe voor de burger; vaste kosten gaan omhoog, flexibele omlaag, dus als middel voor energiebesparing is het zinloos.”

De mooie kant van nul-op-de-meter komt vooral op sociaal vlak, aldus Beek. “Mensen kunnen hiermee aan de slag gaan. Ze werken dan aan de kwaliteit van hun woning.” Beek was in Soest waar een serie jaren 50-woningen een facelift onderging, waarbij deze energiezuinig werden gemaakt. “Zij zijn er heel blij mee.”

Dergelijke projecten zijn volgens de SEC-man uitermate geschikt voor een stad als Schiedam. “De rijtjeshuizen in noord, maar ook portiekflats en galerijflats kunnen worden aangepakt.” Dat kan met hele straten tegelijk, in niet meer dan één tot twee dagen ombouwtijdper huis. De provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeren in procesondersteuning van nul-op-de-meter voor VVE’s.

Ook SEC speelt graag een rol in het realiseren van deze kwaliteitsslag.