Dreigen met boetes was verkeerde start van inzamelen pmd in Noord

14-09-2019 Nieuws Kor Kegel

In andere gemeenten moet pmd in doorzichtige zakken, zodat beter kan worden gecontroleerd of er geen verkeerd afval in zit

SCHIEDAM – Bij de introductie van het apart inzamelen van plastic, metaal en drankverpakkingen (pmd) in enkele wijken van Schiedam-Noord is te snel met boetes gedreigd voor wie zich er niet aan hield. Dat is niet goed geweest voor de gewenning aan deze uitbreiding van gescheiden afvalinzameling. Het leidde tot veel weerstand onder de wijkbewoners. 
Daarom heeft burgemeester Cor Lamers besloten dat de aangekondigde boetes moesten worden ingetrokken. Tijdens een gewenningsperiode behoren geen sancties te bestaan.  

Dat komt naar voren uit een evaluatie van het inzamelen van pmd, dat dit voorjaar werd geïntroduceerd in de wijk Woudhoek en de Vogelbuurt van Kethel-Oost. Het was al van tevoren duidelijk dat het recyclen van pmd alleen kan als het niet te veel vervuild is met verpakkingen die niet leeg zijn, piepschuim, papier, karton, medicijnstrips, verpakkingen van make-up en haarlak en niet bedoeld plastic zoals tuinstoelen en speelgoed.  

Wat wel in de pmd-container mag: plastic tassen, zakken en folie, kuipjes en bekers, flessen en flacons, potjes en deksels, conservenblikken en frisdrankblikken, kwark- en yoghurtbekers, aluminiumschaaltjes, kroonkurken van bier- en limonadeflesjes, frisdrankpakken, melkpakken en drinkpakjes – allemaal leeg, uiteraard.  

Om vervuiling met ‘fout’ pmd tegen te gaan werd er tijdens inzamelrondes streng gecontroleerd. Aanvankelijk mochten de kliko’s met vervuild pmd niet worden geledigd en werden er boetes aangekondigd. Die werkwijze is aangepast. Bewoners die vervuild pmd in hun kliko krijgen nu eerst een brief met uitleg wat er wel en niet in de kliko mag. Het helpt, zegt het college van burgemeester en wethouders. Na een aantal inzamelrondes is nog slechts één procent van het aangeboden pmd vervuild met verkeerde plastics en metaal. Bovendien is meer pmd ingezameld dan op basis van eerste resultaten in de Feministenbuurt en de Toneelspelersbuurt mocht worden verwacht.  

De wijkbewoners kregen advies van afvalcoaches, die overstelpt werden met vragen over de locaties van ondergrondse restafvalcontainers en de afstand daarnaartoe, de toegangspas, wat er precies in de pmd-kliko mag en wat het nut is van afvalscheiding aan de bron. De bron: dat zijn de aanbieders van afval. 
De wijkbewoners waardeerden de communicatie, maar de klikolabels werden als betuttelend ervaren. Enkele bewoners hadden twijfels over de deskundigheid van de afvalcoaches. Uiteindelijk hebben de afvalcoaches met 1833 van de 2431 betrokken huishoudens gesproken. Van hen stond 69 procent positief tegenover de veranderde inzameling, 31 procent negatief. Opmerkelijk is dat bewoners uit de Feministenbuurt en Toneelspelersbuurt het minst enthousiast waren. Beide buurten maakten als pilotbuurten al eerder kennis met de pmd-kliko. Voor de Feministenbuurt is een mogelijke verklaring dat voorheen zowel het pmd als het restafval met kliko’s aan huis werd ingezameld. Daarnaast speelt de angst voor boetes met name in deze wijken. Daar zijn inmiddels maatregelen op genomen.  

Drie maanden na de introductie blijken de wijkbewoners het pmd goed te scheiden en aan te bieden. Persoonlijk contact met de afvalcoaches heeft bijgedragen aan de motivatie om Irado een handje te helpen bij de afvalscheiding. De afvalcoaches hebben extra training gekregen om vragen te beantwoorden en bewoners met een zekere weerstand te overtuigen.

In oktober en november komen er in Kethel en Sveaparken ondergrondse containers voor restafval, op locaties waarover Irado en de geïnteresseerde bewoners overleg hebben gehad. Begin volgend jaar hebben de bewoners, de gemeente en Irado er ervaring mee opgedaan en wordt afhankelijk van het aanbod aan pmd-kliko’s bepaald of het legen tweewekelijks blijft of dat het driewekelijks kan worden. Dan zal ook duidelijk zijn wat het effect van pmd apart houden heeft op de inzameling van andere grondstoffen zoals papier en groente-, fruit- en tuinafval (gft).