Drie jaar de tijd nemen voor scenario's Nolenslaan 99

20-06-2018 Nieuws Redactie

Zelfportret van Nikolaj Dielemans, een van de laatste kunstenaars met een atelier in de Mgr. Nolenslaan 99

SCHIEDAM – Onverwachts moesten de kunstenaars een jaar geleden hun ateliers verlaten. Tegen de gewekte verwachtingen in, zeiden beeldend kunstenaars Ron Weijers en Nikolaj Dielemans. Ze hielden bij wijze van protest een slottentoonstelling in het vroegere scholencomplex aan de Mgr. Nolenslaan 99, te vinden achter de Johannes de Doperkerk.  

Recent hebben burgemeester en wethouders van Schiedam besloten dat het complex inclusief de gymzaal gesloopt wordt tot de begane grond. Tegelijk wordt de herontwikkeling in gang gezet. Maar daar heeft het gemeentebestuur niet veel haast mee. Het college besloot namelijk ook om binnen twee tot drie jaar te verkennen “welke scenario’s voor doorontwikkeling inclusief woningbouw er mogelijk zijn” voor deze locatie.

De sloop en de voorbereiding van de herontwikkeling komen op 650.000 euro, welk bedrag nu uit de gemeentelijke spaarpot wordt gehaald (de algemene reserve) maar bij eventuele verkoop van de grond wordt teruggestort.