Drie Schiedamse scholen naar Siko

13-11-2015 Nieuws Redactie

Gravin Aleidaschool


SCHIEDAM - De drie Schiedamse basisscholen van de stichting 5maalO gaan samen met de scholen van Siko in één organisatie. Het gaat om de scholen Gravin Aleida, De Wieken en Het Talent.

5MaalO is een organisatie voor christelijk onderwijs in Schiedam en Rotterdam. In de Maasstad heeft zij vijf scholen. Siko (Stichting voor Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs) biedt onderwijs aan kinderen op negen Schiedamse basisscholen.

Het bestuur van 5MaalO benaderde vorig jaar Siko om versterking te zoeken voor de basisscholen in Schiedam. Na een 'gedegen voorbereiding' kwam het Siko-bestuur met het plan om de drie scholen over te nemen. Nu is ook de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Siko akkoord gegaan.

“We voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid”, zegt Siko-directeur Theo Riemersma. “We willen de leerlingen, hun ouders en het personeel van deze scholen het gevoel geven dat ze binnen Siko welkom zijn.”

Enige kink in de kabel voor het overgaan van de drie scholen naar Siko, kan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nog zijn; die moet groen licht geven.

Siko verwacht voor de toekomst levensvatbare en financieel gezonde scholen in de Schiedamse wijken West, Nieuwland en Oost te kunnen realiseren. Dit proces vraagt volgens de fusiepartijen 'om grote zorgvuldigheid, met respect voor alle opvattingen en standpunten'. “Het gaat er nu in de eerste plaats om dat we ouders, personeelsleden en medezeggenschapsraden goed informeren en betrekken bij de vervolgstappen in dit proces.”

Na definitieve goedkeuring van de overname, wordt er een plan van aanpak opgesteld om de overgang in goede banen te leiden. Het bestuur van Siko stelt 'zorgvuldig alle belanghebbenden bij de vervolgstappen in dit proces te betrekken'.