Eens over getijdenpark rond Wilhelminahaven

25-04-2019 Nieuws Kor Kegel

De Wilhelminahaven krijgt een natuurlijke omlijsting

SCHIEDAM – Het lijkt alsof er in twee jaar tijd niet veel gebeurd is om rond de Wilhelminahaven een natuuroever aan te leggen. In juni 2017 sloten het Schiedamse gemeentebestuur en Rijkswaterstaat een akkoord over de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Het plan maakte deel uit van een veelomvattender project om in grotere delen van de mainport Rotterdam voor ‘groenere’ havens te zorgen. In Schiedam maakt ook de Vijfsluizerhaven deel uit van dit streven.  

Onlangs heeft het college van burgemeester en wethouders een gewijzigde overeenkomst met Rijkswaterstaat goedgekeurd. Er komt een planstudie, waaraan Rijkswaterstaat 42.000 euro bijdraagt. Maar nieuw is dat er nu gesproken wordt van een getijdenpark en dat klinkt niet alleen imposanter dan een ‘natuuroevertje’, maar het behelst ook een stevigere aanpak. De planstudie was overigens ook twee jaar geleden al het voornemen en daar is dus nog geen uitvoering aan gegeven, omdat de nadere mogelijkheden nog verkend moesten worden.  

De gemeenteraad krijgt binnenkort het voorstel om voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers een nieuw exploitatiebudget van 900.000 euro vrij te maken, waaraan Rijkswaterstaat bijdraagt. Oorspronkelijk ging het om 440.000 euro.