Eerste bouwbord op bedrijventerrein van de toekomst

09-03-2022 Nieuws Redactie

Van links naar rechts: Frits Spijkers, wethouder Antoinette Laan en Hans Mekes; foto: Bob van der Vlist


SCHIEDAM -  Op de hoek van de Strickledeweg/Bettoweg komt een duurzaam, modulair gebouwd bedrijfsverzamelpand met een oppervlakte van ruim 1.400 vierkante meter.

Hiermee gaat de eerste ontwikkeling van start in het kader van herstructurering van de Spaanse Polder. Wethouder Antoinette Laan (Bedrijventerreinen) onthulde vandaag het bouwbord samen met investeerders Frits Spijkers en Hans Mekes. Het bedrijventerrein van de toekomst krijgt gestalte. “De bouw van dit bedrijfsverzamelgebouw in de Spaanse Polder betekent voor een aantal passende bedrijven huisvesting in een duurzaam pand," zegt wethouder Antoinette Laan. "Niet elke ondernemer wil of kan immers vastgoedeigenaar zijn. Met dit bedrijfsverzamelgebouw voorzien de investeerders in een behoefte. Hierdoor krijgen ook kleinere ondernemers de mogelijkheid om op dit bedrijventerrein van de toekomst te werken."

Op de locatie Strickledeweg 53-59/Bettoweg 2-4 bevond zich een verouderd bedrijfscomplex met een lunchroom en autobedrijf inclusief woonruimte. Investeerders Spijkers en Mekes dienden zich aan als geïnteresseerden in deze kavel op een zichtlocatie in de Spaanse Polder. Deze erfpachters gaan op deze locatie (ruim 1.400 vierkante meter) een duurzaam bedrijfsverzamelpand bouwen met aangrenzende parkeerplaatsen.

“Er komen in principe zeven ruimtes beschikbaar," zegt Frits Spijkers, die verwacht in zomer 2022 het gebouw op te leveren. "Omdat we modulair bouwen, kunnen we er ook een aantal aan elkaar koppelen. We gaan ambachtslieden als huurders huisvesten, die hun wortels hebben in deze gemeente of regio."

De bedrijventerreinen ’s-Gravelandsepolder en Spaanse Polder zijn onderdeel van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict. De gemeente wil verschillende deelgebieden in samenhang ontwikkelen, waardoor deze elkaar versterken. Het doel is een optimaal bereikbaar gebied met de innovatieve bedrijventerreinen Spaanse Polder en ’s-Gravelandsepolder, een aantrekkelijke stedelijke woonlocatie rondom het station Schiedam Centrum (Schieveste, s’MAAK, Terras aan de Schie en de Peperkliplocatie), een ‘leisure’-gebied met bioscoopcomplex en hotel en een aantrekkelijk stationsgebied.