Eerste huurders in voormalige Fruitloods in M4H

04-02-2020 Nieuws Redactie

Ronald Paul (links) overhandigt de sleutel van 'De Werkplaats' aan eerste drie huurders; foto: HBR


ROTTERDAM - Het nieuwe bedrijfsverzamelgebouw De Werkplaats in Merwe-Vierhavens (M4H) is vandaag officieel geopend. Dat gebeurde door de Rotterdamse wethouder Bas Kursvers; operationeel directeur Ronald Paul van het havenbedrijf overhandigde de eerste drie huurders symbolisch hun sleutel.

De voormalige koelloods voor op- en overslag van fruit is door het havenbedrijf herontwikkeld tot bedrijfsverzamelgebouw voor nieuwe maakbedrijven. Het is een van de eerste stappen op weg naar hergebruik van het gebied en de voorzieningen erin. Het gebied rond de Merwehaven moet een wijk worden met plek voor wonen, werken en leren, horeca en cultuur.

De Werkplaats staat aan de Merwehaven en kijkt uit op de Merwepieren, waar de komende jaren (voornamelijk) woningen worden gerealiseerd. De naastgelegen loods wordt herontwikkeld door havenbedrijf tot horecalocatie De Bierfabriek. .

In 2017 kocht het Havenbedrijf Rotterdam de voormalige fruitloods van Total Produce, die hier fruit oversloeg en distribueerde. De meeste fruitbedrijven zijn inmiddels uit het gebied verhuisd, naar de zuidkant van de rivier, als gevolg van de toegenomen containerisatie, ook in het vervoer van fruit. Het havenbedrijf herontwikkelde de loods tot ‘De Werkplaats’. Het gebouw heeft elfduizend vierkante meter gecompartimenteerde ruimtes, inclusief kantoren, voor middelgrote bedrijven in de innovatieve maakindustrie.

CDS Electronics huurt 3300 meter en is gespecialiseerd in seriematige productie van elektronica. Hiervoor gebruikt het bedrijf productierobotica, de zogenaamde pick-and-place-machines. Royal Roos is gespecialiseerd in maritieme en offshore engineering, advies, supervisie en voorbereiding van onderhoud en retrofittingprojecten in de maritieme sector en huurt 1100 meter. De Werkplaats is bijzonder geschikt voor Royal Roos vanwege de kaderuimte en aansluiting met het water. Ook Value Maritime huurt bijna 1000 vierkanten meter. Dat bedrijf producereert ‘scrubbers’ - of wel gaswasinstallaties- die fijnstof uit de uitlaatgassen van schepen filteren.

Nieuwe maakindustrie draagt bij aan de verbreding en verduurzaming van stad en haven, zo is de overtuiging van gemeente en havenontwikkelaars. "Het jaagt de innovatiekracht in de regio aan en creëert nieuwe werkgelegenheid. Deze innovatieve maakindustrie komt tot bloei in een bruisende stedelijke omgeving, voorzien van horeca, onderwijs, woningen en culturele rijkdom."

Het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) is een (voormalig) haven en industriegebied van circa honderddertig hectare. Ooit was het één van de grootste fruithavens ter wereld, waar dagelijks de opslag en overslag plaatsvond van verschillende soorten fruit en andere stukgoederen. Gemeente en het havenbedrijf hebben de ambitie om M4H te ontwikkelen tot een toekomstbestendig gebied waar wordt gewerkt aan een nieuwe economie. Samen met RDM Rotterdam, waar bedrijven, onderwijs en onderzoek samenwerken aan (maritieme) innovaties, vormt M4H het Rotterdam Makers District.

Afgelopen jaar is in opdracht van gemeente Rotterdam en Havenbedrijf Rotterdam het Ruimtelijk Raamwerk voor M4H ontwikkeld. In het raamwerk is vastgelegd hoe het gebied, zo groot als de binnenstad van Rotterdam, er in de toekomst uit ziet. Dit gaat onder andere over nieuwe verbindingen, aantrekkelijke buitenruimte en de groenstructuur, en over waar functies zoals wonen, werken, voorzieningen en cultuur een plek krijgen. Voor het Havenbedrijf Rotterdam N.V.- grote grondeigenaar in het gebied - is de ontwikkeling van M4H van belang, omdat het ruimte biedt voor kleine tot middelgrote maakbedrijven, en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de stad zelf, waardoor de haven nog beter kan concurreren met andere metropolen.

Na het officieel openen van de Lee Towers aan het Marconiplein in november 2019, waar kantoren getransformeerd zijn naar woningen, en de verkoop van het Keilepand aan de voormalige huurders, wordt er door gemeente en havenbedrijf samengewerkt aan onder andere de herinrichting van het gebied en de verbetering van de openbare ruimte. In 2020 wordt als eerste gestart met de herinrichting van de Keileweg. Komend jaar start ook de verbouwing van het HAKA-gebouw en wordt het ontwerp bestemmingsplan M4H gepubliceerd.Gerelateerd