Eind aan daling criminaliteit in Schiedam

15-10-2020 Nieuws Redactie

Zakjes drugs, vorig jaar aangetroffen bij huiszoekingen in Schiedam en Vlaardingen; foto: politie


SCHIEDAM - Er is een eind gekomen aan de jarenlange daling van de geregistreerde criminaliteit, ook in Schiedam. Het aantal misdrijven in de stad kwam afgelopen jaar uit op 5235 en is daarmee bijna terug op het niveau van 2017, toen er 5320 misdrijven werden geregistreerd. Dat is aanzienlijk meer dan de 4810 keer dat in 2018 mensen in Schiedam zwaar hun boekje te buiten gingen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het aantal geregistreerde misdrijven in Schiedam daalt sinds 2011. Toen werden er 6520 in de stad geconstateerd. 

Het beeld wisselt per categorie misdrijven. Zo steeg het aantal in Schiedam vastgestelde drugsmisdrijven vorig jaar naar zeventig. Sinds 2013 was dat aantal niet zo hoog geweest. In 2018 constateerde de politie vijftig keer een drugsmisdrijf, het jaar ervoor veertig keer.

De vermogensmisdrijven geven de tendens wel goed weer. Zij vormen de grootste categorie misdrijven: in 2019 werden ze 3150 keer vastgesteld, in 2018 2765 keer, in 2017 3290 keer.

Diefstallen vormen het leeuwendeel van deze misdrijven; ruim 2600 keer werd er afgelopen jaar door de politie proces-verbaal opgemaakt van een diefstal. In een kleine honderd gevallen werd daarbij geweld gebruikt. Opmerkelijk is de groei van het aantal gevallen van valsheid in geschrifte: van 145 in 2018 naar 235 vorig jaar. In de afgelopen tien jaar kwam niet eerder zo’n groot aantal zaken van vervalsing voor. Daaraan verwant: ook ‘oplichting’ maakt een sterke groei door, van 155 naar 225 gevallen.

Enigszins tegen de trend in gaan de vuurwapenmisdrijven. Het aantal gevallen dat in Schiedam werd geconstateerd staat voor het derde achtereenvolgende jaar op 35.

Tegen de trend in gaan de registraties van vernielingen: 420 keer werd hiervoor afgelopen jaar in Schiedam proces-verbaal over opgemaakt. Dat was aanzienlijk minder dan in 2018, toen dat 490 keer gebeurde en zelfs minder dan de helft van de meer dan duizend vernielingen die in 2011 werden vastgelegd. In ruim veertig procent van de gevallen betreft het vernielingen aan auto’s.

Misdrijven tegen de openbare orde kwamen in 2019 tachtig keer voor, tegen 65 keer in 2018 en zeventig keer in 2017. Vaak gaat het om openlijke geweldpleging tegen een persoon (35 keer) en ook huisvredebreuk (twintig keer) komt relatief vaak voor. 25 Keer werd er vorig jaar brandstichting in de stad vastgelegd.

Ook gewelds- en verkeersmisdrijven kwamen in 2019 vaker voor in Schiedam dan in het voorgaande jaar.Gerelateerd