Elke maandag 1200 kilo grofvuil in Schiedam-Oost

14-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Soms ligt huisvuil en grofvuil door mekaar heen bij de afvalcontainers

SCHIEDAM – Het mobiel inzamelen van grofvuil is in Schiedam-Oost zo’n succes gebleken, dat het experiment wordt voortgezet en bovendien wordt uitgebreid naar andere wijken. 
Burgemeester en wethouders hebben wel besloten om de mobiele inzameling anders te organiseren. Elke maandagavond blijft de inzameling van grofvuil aan de Dieselstraat, Marconiweg en Van ’t Hoffplein bestaan. Maar de locatie Celsiusstraat komt te vervallen. Daardoor ontstaat echter de ruimte om elke vierde maandag van de maand in andere wijken grofvuil op te halen. Het college van B & W zal de wijken om advies vragen over de meest geschikte plekken.  

De pilot met mobiele inzameling van grofvuil ging in juni van start, nadat de maanden ervoor geconstateerd was dat er in Oost veel meer bijplaatsingen van afvalzakken en grofvuil waren naast de ondergrondse containers. In samenspraak met Oost Pact Door werden maatregelen overwogen om dit verkeer aanbieden van ‘huisvuil’ tegen tegaan. De pilot zou duren tot en met december. Nu heeft het college besloten ermee door te gaan, want per maandagavond wordt liefst 1200 kilo grofvuil aangeboden en is er een constante aanloop van wijkbewoners met meubelen en ander grofvuil.

Vaak gaat het om hout en ander klein spul, maar er zijn er ook die hun hele huisraad brengen of een groot deel van spullen uit de schuur. De mobiele grofvuilinzameling blijkt een efficiënte manier, want volgens het college wordt er op deez manier meer afval ingezameld dan bij de inzameling van grofvuil op afspraak. Dat komt omdat veel bewoners van Oost zich bezwaard voelen als ze Irado vragen om voor kleine hoeveelheden grofvuil langs te komen. Het mobiel inzamelen betekent voor Irado dat er minder voertuigen en medewerkers ingezet hoeven te worden. Omdat het echter een uitbreiding van de dienstverlening is, zijn er meerkosten die volgens B & W neerkomen op ongeveer 12.500 euro per jaar. Het college gaat na of er door het mobiel inzamelen minder reguliere grofvuilrondes nodig zijn.  

De wijkbewoners van Schiedam-Oost hebben volgens het gemeentebestuur de ervaring dat het 'schoonbeeld’ van de wijk verbeterd is. De nieuwe service wordt gewaardeerd. Op social media is de teneur beter. 
Maar het college plaatst wel de kanttekening dat wat mensen aanbieden aan grofvuil, minder goed gescheiden wordt dan grofvuil dat ze naar de milieustraat aan de Fokkerstraat brengen. Het wegbrengen van afval naar de Fokkerstraat behoudt daarom de voorkeur van het gemeentebestuur. Tegelijk is er echter de veronderstelling dat veel grofvuil niet naar de milieustraat van Irado wordt gebracht, omdat de bewoners het veel te lang in huis of in de schuur laten staan, waar het lange tijd in de weg kan staan.

Eind dit jaar evalueert het college opnieuw de meerwaarde van de mobiele grofvuilinzameling. Dan zijn er ook in andere wijken ervaringen opgedaan en wordt een keuze gemaakt voor het vervolg.