Eneco-miljoenen fifty-fifty steken in reservering en investering

26-11-2019 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - Het zou een goed idee zijn om de opbrengst van de aandelen Eneco fifty-fifty aan te wenden voor reserveringen om het uitblijvend dividend af te dekken en diepte-investeringen.

Dat zegt wethouder Duncan Ruseler van Financiën in reactie op het nieuws van de voorgenomen verkoop van Eneco aan de Japanse combinatie Mitsubishi en Chubu. Ruseler voegt zich daarmee in de grootste gemene deler van meningen in de gemeenteraad, die in maart sprak over de mogelijkheden bij verkoop van de energieleverancier.

De wethouder houdt een paar stevige slagen om de arm, maar duidelijk is dat hij niet de mening is toegedaan van politici in andere steden die al hebben aangegeven de volledige opbrengst van de verkoop te willen uitgeven.

Feit is dat Schiedam in 2019 en 2020 nog ongeveer zeven ton aan dividend krijgt van Eneco. In eerdere jaren was dat bedrag lager. Dat geld zal in 2021 bij verkoop niet meer binnenkomen. Een rationele stap is om ‘een deel van de Eneco-opbrengst te steken in het afdekken van het weggevallen dividend’. Die winstuitkering van Eneco aan de gemeente maakt nu onderdeel uit van de begroting. Alleen voor hoe lang doe je dat afdekken: vier jaar, tien jaar, twintig jaar?

Veel stemmen in de raad kwam dus in het voorjaar tot de conclusie dat een gelijke verdeling van de opbrengst, de helft in het opvangen van het weggevallen dividend, en de andere helft in investeringen, een logische zou zijn.

Daarbij maakt het volgens Ruseler niet uit dat de opbrengst van de verkoop voor Schiedam tien tot vijftien miljoen euro hoger lijkt uit te vallen dan het zich liet aanzien. “We hebben helemaal geen opbrengst begroot”, dus van een meeropbrengst kan geen sprake zijn.

Voor wat betreft de investeringen valt volgens Ruseler te denken aan een duurzaamheidsfonds, een voorstel dat raadslid John van Sliedregt eerder formuleerde. Maar ook andere diepte-investeringen zijn volgens Ruseler mogelijk. Die op hun beurt ook weer voor opbrengsten kunnen zorgen. Ook B&W heeft volgens hem nog ‘prioriteiten’ waarvoor eerder geen geld was. En tenslotte is het aflossen van schulden volgens de wethouder Financiën ook een optie. Die zijn er wat dit betreft genoeg. “Dit jaar herfinancieren we 65 miljoen euro aan schulden.” In totaal staat Schiedam meer dan driehonderd miljoen euro in het krijt.

Maar radicaal het hele bedrag aanwenden voor schuldaflossing lijkt ook niet de voorkeur te hebben van Ruseler. “De gemeente is geen spaarbank.” En beleggen mag de gemeentelijke overheid ook niet.

Het woord is aan de raad, onderstreept de wethouder. In januari zal die eerst moeten beslissen over al dan niet verkoop. De verkoop van Eneco gaat door als driekwart van de aandelen aan de Japanners worden aangeboden. Bij de behandeling van de zomernota zal de raad vervolgens kunnen oordelen over verschillende opties die het college heeft voorgelegd. Als het goed is staan tegen die tijd de miljoenen van Eneco al op de gemeente rekening.


Gerelateerd