Flink verloop onder panden kamerverhuur

18-11-2015 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Er zit - als het goed is - een behoorlijk verloop in de Schiedamse panden die worden ingezet voor kamerverhuur. Ongeveer een kwart van de panden die in de afgelopen negen jaar een vergunning voor verhuur kregen, hebben die vergunning nu niet meer.

Als het goed is worden zij dus niet langer voor kamerverhuur gebruikt.

Naast allerlei particuliere redenen waarom dat het geval kan zijn, speelt hier mogelijk ook het gemeentelijk beleid en optreden een rol.

In de negen jaar dat het vergunningsysteem in Schiedam bestaat, kregen verhuurders voor 176 panden toestemming tot kamerverhuur. 42 Van die vergunningen zijn ondertussen ingetrokken.

Het blijft gissen naar de redenen, maar mogelijk speelt hierin het handhavingsbeleid van de gemeente een rol. Feit is dat er niet meer dan acht vergunningen in hun eerste termijn van drie jaar zitten - en er dus relatief veel meer oudere vergunningen zijn. Dat lijkt er op te duiden dat er de laatste tijd betrekkelijk weinig nieuwe woningen worden ingezet voor kamerverhuur.

De cijfers zijn actueel omdat burgemeester en wethouders gisteren besloten het vergunningstelsel aa te passen. Vergunningen voor kamerverhuur zijn niet langer tijdelijk, wat het de verhuurders gemakkelijker maakt. Tegelijkertijd wil de overheid meer gaan sturen op de leefbaarheid in de wijken. Om het verdwijnen van grote, gewilde woningen in bepaalde wijken te voorkomen - omdat ze worden opgedeeld in kleinere eenheden - kan de stad een vergunning tot het verbouwen van woningen weigeren. Dit kan in de wijken Zuid, Oost, Nieuwland en Groenoord voor huizen tot 200.000 WOZ-waarde en in West en Centrum tot 250.000 euro.

 Gerelateerd