Foto's in de krant? En die staking dan?

25-01-2019 Nieuws Kor Kegel

COLUMN – Hebben krantenlezers vandaag eigenlijk iets gemerkt van de staking van honderden fotojournalisten? Vast niet. De dagbladen blonken bepaald niet uit door open plekken waar foto’s hadden kunnen staan. Nee, ze lieten foto’s zien waar open plekken hadden kunnen zijn.  

Schrijvende redacteurs hadden vaak nog wel solidair willen zijn met hun zwaar onderbetaalde fotograferende collega’s. Op Facebook las ik van een beeldredacteur die destijds haar functie neerlegde, omdat ze weigerde te voldoen aan de opdracht van de hoofdredactie om de freelance-fotografen te vertellen dat ze voortaan lagere tarieven zouden krijgen. Die solidariteit heb ik vandaag gemist.  

Het waren vooral de hoofdredacteuren die niet solidair waren met de stakende fotografen. De hoofdredacteuren hadden tijdig gezorgd voor voldoende stockmateriaal en foto’s uit andere delen van de wereld, zodat de kranten er toch kleurig en frivool uitzagen. Hoofdredacteuren houden niet van witte plekken in de krant, omdat ze dan van hun directeuren op de kop krijgen. En die directeuren zijn al helemaal niet solidair met die losers van onderbetaalde fotografen.  

Ook op Facebook zag ik een pleidooi dat die staking van de fotojournalisten niet één dag had moeten duren, maar net zo lang tot ze hun zin krijgen. Dat vind ik geen juist standpunt, omdat hoofdredacties de gaten desnoods opvullen met inbreng van amateurfotografen. 
Bovendien liggen die onderbetaalde beroepsfotografen dan al gauw aan de geeuwhonger. Dan moeten ze een andere baan zoeken en komen ze aan fotograferen niet meer toe.  

Wat we vandaag kunnen constateren, is dat hoofdredacteuren geen collega’s meer zijn die solidariteit {durven te) betrachten, maar dat het baasjes zijn die bang zijn voor hun hachie. Ze zijn de journalistieke saamhorigheid ontstegen. En kranten die onder leiding staan van ex-journalisten, hebben geen oog meer voor journalistieke kwaliteit. Laat staan oog voor de kwaliteit van fotojournalistiek.  

Als ze tevreden zijn met amateurisme, hebben kranten straks uitsluitend nog de functie om er de vis in te verpakken. 
Wat een beetje visboer trouwens niet eens meer doet. 
 

(Er staat natuurlijk geen foto bij dit stukkie.)