Foute keus voorkomen met renovatie museumtrappen

28-02-2020 Nieuws Kor Kegel

Het Stedelijk Museum Schiedam staat een grondige renovatie te wachten

SCHIEDAM – De trappenhuizen van het Stedelijk Museum Schiedam moeten ingrijpender worden verbouwd dan op het eerste gezicht nodig leek. Ze bieden bouwkundig onvoldoende mogelijkheid om de catacomben van het museum toegankelijk te maken voor invaliden. 
Die toegankelijkheid is wel keiharde noodzaak, alleen al omdat zich in de museumkelder de wc’s bevinden. Je kunt er ook met de lift naartoe, maar een trappenhuis behoort een alternatief te bieden, ook voor mensen die slecht ter been zijn. In de huidige situatie is dat echter moeilijk te realiseren.               

Voor een deel zijn de trappenhuizen van het museum al eens vernieuwd, dus maken ze niet geheel deel uit van het rijksmonument Sint Jacobsgasthuis, zoals het museum in het register nog wordt aangeduid – naar de oorspronkelijke functie en benaming. Diepgaander onderzoek naar een grondiger verbouwing van de trappenhuizen is dus geen vergeefse queeste. 
Integendeel, het college van burgemeester en wethouders wil meer inzicht in de bouwkundige mogelijkheden en de financiële consequenties. “Zo voorkomen we dat we nu verkeerde keuzes maken die impact in de toekomst hebben”, schrijft het college aan de gemeenteraad. “Deze aanpak biedt ook veel kansen voor een grote integrale kwaliteitsimpuls voor het museum.”  

Het staat in de nieuwe voortgangsrapportage over de renovatie van het Stedelijk Museum Schiedam. Eind dit jaar gaat die renovatie van start. Tot die tijd is het museum open met allerlei tentoonstellingen en activiteiten.  

De renovatie heeft als doel de bouwkundige staat van het museum aan de Hoogstraat 112 te verbeteren, het museale klimaat op niveau te brengen en de veiligheid te vergroten. Er is nader onderzoek gedaan naar de vloeropbouw van de expositiezalen. Het college vindt het verstandig om het budget voor achterstallig onderhoud aan te wenden.

Eind maart wordt voor de aanbesteding een keuze gemaakt uit vijf geselecteerde aannemers. De oplevering staat gepland in de eerste helft van 2021. Dan zou het museum na ongeveer een half jaar terug kunnen verhuizen en komt er een officiële heropening. Tijdens de sluiting zijn er elders in de stad museale activiteiten.  

De renovatie van het Stedelijk Museum Schiedam staat in verband met de uitvoering van het project Hoogstraat Plus. Beide projecten worden op elkaar afgestemd en vooralsnog loopt de planning synchroon, meldt het college.