Frankeland oogst lof voor uitbreidingsplan

04-04-2019 Nieuws Kor Kegel

Fahid Minhas werkt als wethouder enthousiast aan de uitbreiding van Frankeland mee

SCHIEDAM – "Een prima ontwikkeling, want Frankeland sluit op deze manier goed aan op de toenemende vraag naar zowel verpleeghuisplaatsen als zelfstandige woonruimte met ondersteuning. Ik vind het heel belangrijk dat we voldoende woningen hebben voor onze oudere Schiedammers. De vraag verandert, dus moet ook het aanbod veranderen. Frankeland begrijpt dat, daarom winnen ze ook al jaren prijzen." 
Met die woorden reageert Fahid Minhas, wethouder voor onder andere bouwen en wonen, op het uitbreidingsplan van Frankeland aan de Nieuwe Haven, op de plek van de Shell en bowling De Walvisch.

"Toen Ben de Koning mij vertelde dat hij het complex van bowling De Walvisch kon verwerven voor uitbreiding van de bestaande locatie, zag ik dat onmiddellijk als een kans”, zegt wethouder Minhas. “Zo kunnen meer Schiedammers sneller doorstromen naar dit soort woningen. Tegelijkertijd is het ook een kans om een prominente plek in de stad te herontwikkelen." 
"Frankeland laat al jaren zien heel goed te zijn in het bieden van zorg dicht bij huis. Ik denk dat die zorg met deze uitbreiding nog beter zal worden. Daarom denken we als gemeente graag met Frankeland mee over de juiste inpassing, zodat het een geweldige plek wordt om te wonen", deelt Fahid Minhas desgevraagd mede. 

Zelfde loftuitingen van Patricia van Aaken, wethouder voor onder meer zorg en welzijn. “Ik vind het enorm belangrijk wat Frankeland hier doet in relatie tot de wachtlijsten verpleeghuiszorg, maar vooral ook de (zelfstandige) woonvormen met zorg. In Schiedam is net als in veel andere gemeenten sprake van een grote en groeiende wachtlijst van senioren met een zorgvraag in combinatie met een veilige woonomgeving”, zegt wethouder Van Aaken. 
“De verwachting is dat de behoefte aan dergelijke woningen met zorg in de nabijheid alleen nog maar verder zal toenemen. Dat heeft te maken met de toename van het aantal senioren en in het bijzonder het aandeel van de mensen van tachtig jaar en ouder. Verschillende partners, met name ook Frankeland, zijn goed doordrongen dat deze behoefte van de Schiedamse samenleving vraagt om over de grenzen van de afzonderlijke organisaties heen te stappen. Frankeland laat het belang zien om wonen, zorg en welzijn meer in samenhang te bekijken en gaat deze uitdaging direct aan door zelf daarin te investeren. Het is niet voor niets dat mensen daar nu al aan de balie staan met de vraag of ze kunnen inschrijven voor de nieuwbouw”, zegt Patricia van Aaken. Ze vindt: “Hart voor de mensen om wie het gaat, hart voor de stad Schiedam.”  

Deze week reageerde ook DSW Zorgverzekeraar, tevens het zorgkantoor voor deze regio, uitermate positief over de voorgenomen uitbreiding van Frankeland. “Er is voor de regio van DSW, en zeker ook voor Schiedam, een grote uitdaging op het gebied van de ouderenzorg. In Schiedam nadert de wachtlijst voor verpleeghuiszorg inmiddels de 200. En bijna 1000 ouderen wachten op een geschikte woning, waarvan de helft nu al zorg nodig heeft. En dan komt de dubbele vergrijzing er nog aan”, zegt Dirk Pons, directeur zorg van DSW Zorgverzekeraar en zorgkantoor. 
“Alle partijen moeten de schouders eronder zetten: zorginstellingen, gemeente, woningcorporatie, ook DSW als zorgkantoor en zorgverzekeraar. Langetermijnplannen zijn nodig, maar vooral ook dat we nu al de kansen pakken die zich voordoen. We moeten blij zijn met een partij als Frankeland die bereid is de nek uit te steken en die niet eerst een hele batterij garanties wil hebben, maar gewoon aan de gang gaat en zelf investeert en erop rekent dat andere partijen ook hun financiële steentje bijdragen.”  

De Frankelandgroep heeft vorige week het gehele complex van Kalfsbeek aan de Nieuwe Haven aangekocht, vanaf Frankeland tot aan de Havenbogen. Bestuurder Ben de Koning ziet aan de Nieuwe Haven ruimte ontstaan voor 64 appartementen die in grootte variëren van 57 tot 76 vierkante meter. Het worden zelfstandige woningen, maar behalve als huurwoningen in combinatie met het zorgpakket PlusWonen zullen ze ook benut worden als verzorgings- en/of verpleeghuisplaatsen. 
Het project telt twee gebouwen. Het ene sluit aan op de Havenflat met een begane grond en daarboven vijf bouwlagen. Het tweede gebouw kijkt uit op molen De Walvisch aan de Westvest en telt eveneens een begane grond met vijf bouwlagen. De begane grond van beide gebouwen levert uitbreiding op van de Havenzaal, de brasserie en de andere ontmoetingsruimten. 
Aan de binnenzijde van de haaks op elkaar staande gebouwen komt een parkeergarage met daarboven enkele bouwlagen met fysiotherapie, beweegruimten en kantoren. Dat geeft de kans om de tweede etage van de Pleinflat weer terug te bouwen naar verpleeghuisplaatsen. Pepita Breugem, directeur beheer van de Frankelandgroep, is voor de komende jaren de trekker van het hele project.  

Kalfsbeek heeft nog verplichtingen wat het pompstation aan de Nieuwe Haven betreft. De levering zal daarom pas in februari 2021 plaatsvinden. Dat levert geen vertraging op, want de tussenliggende periode is nog hard nodig voor herziening van het bestemmingsplan en het verkrijgen van sloop- en bouwvergunningen en selectie van de aannemer. Vanaf de sloop is er ongeveer twee jaar nodig voor de bouw, zodat de oplevering en ingebruikname worden verwacht in de eerste helft van 2023.