Geen beweging in oude kantoor Seniorenwelzijn

21-06-2016 Nieuws Redactie

Het gemeentebestuur ziet liever woningen dan kantoren in de BHG-laan

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders verwachten voorlopig geen bouwplan voor het complex Burgemeester Honnerlage Gretelaan 57, waar voorheen het Seniorenwelzijn, Curenz en ambulante teams gezinsondersteuning en begeleid wonen van het ASVZ gevestigd waren.

Er was vorig jaar een plan om er 92 starterswoningen te bouwen. Daar bestonden bezwaren tegen in de omgeving. Er zouden namelijk twee bouwlagen bij komen en ook een onevenredige parkeerdruk. Het plan is van de baan, want op 24 mei heeft het college van B & W de aanvraag voor een omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld.

Begin juli denkt het college het ontwerp-bestemmingsplan Nieuwland 2016 vast te stellen. Net als in het voorontwerp zal de locatie een woonbestemming krijgen. Er zijn binnen Schiedam genoeg andere kantoorlocaties, vindt het gemeentebestuur.

Nu het bouwplan niet doorgaat, ziet het college geen aanleiding om de toegestane bouwhoogte te vergroten.

Het complex was tot zijn faillissement in 2013 eigendom van Gyorgy Toth.Gerelateerd