Geen gegevens Belastingdienst naar Woonplus

03-02-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - In de strijd tegen het zogenaamde scheefwonen, mogen verhuurders geen gebruikmaken van inkomensgegevens van de Belastingdienst, Deze dienst mag ze in ieder geval niet verstrekken. Dit stelt de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak vandaag.

Deze uitspraak lijkt in eerste instantie geen gevolgen te hebben voor Woonplus en zijn Schiedamse huurders. De sociale verhuurder besloot afgelopen jaar geen inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Elders in het land deden andere verhuurders dat wel; zij gebruikten daarvoor inkomensgegevens van de Belastingdienst.

Een huurder verzette zich bij de staatssecretaris van Financiën tegen de verstrekking van zijn inkomensgegevens aan de verhuurder. De staatssecretaris stelde dat verzet niet mogelijk is, omdat de Belastingdienst sinds 2013 wettelijk verplicht zou zijn om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen. Dit om scheefwonen tegen te gaan.

Bij scheefwonen blijven mensen in sociale huurwoningen wonen, terwijl zij op grond van hun inkomen niet meer behoren tot de categorie mensen voor wie die woningen zijn bedoeld. Als uit de gegevens van de Belastingdienst blijkt dat huurders een te hoog inkomen hebben, mogen verhuurders hun huurprijzen verhogen.

De Raad van State oordeelt nu dat een verplichting voor de Belastingdienst om inkomensgegevens te verstrekken aan verhuurders van sociale huurwoningen, uitdrukkelijk en duidelijk in de wet moet staan. Zo'n expliciete wettelijke verplichting ontbreekt echter. Zonder zo'n duidelijke vermelding mag de Belastingdienst gegevens die hij ontvangt niet aan anderen geven. “Gelet op deze geheimhoudingsplicht, is niet toelaatbaar dat zo'n verplichting uitsluitend wordt afgeleid uit de totstandkomingsgeschiedenis van of de samenhang tussen wettelijke bepalingen of wordt verondersteld omwille van de effectiviteit van een wettelijke regeling", aldus de raad.

Voor dit jaar, te rekenen vanaf 1 juli, het moment dat huren worden verhoogd, zijn de consequenties van de uitspraak voor Woonplus nog niet in te schatten. De Schiedamse verhuurder stelt zelf: “Wij verwachten niet dat deze uitspraak van de Raad van State directe gevolgen heeft voor onze bedrijfsvoering en voor onze huurders.” Maar tegelijkertijd lopen de gesprekken over huurverhoging nog, tussen Woonplus en het Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (Sobo). Het zou kunnen dat uit dat gesprek zou zijn gekomen dat er dit jaar wel een inkomensafhankelijke huurverhoging zou worden doorgevoerd.

De woordvoerder van Woonplus kan geen uitspraak doen over de inhoud van de gesprekken met Sobo. Alles wat hij kan zeggen is: “Wij streven naar een goede balans tussen de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van sociale huurwoningen in Schiedam. Uiteraard moet ons beleid aan de wettelijke kaders voldoen en we zullen in de verdere gesprekken met het Sobo de uitspraak van de Raad van State van vandaag meenemen.”