Geluidhinder Wiltonhaven kan minder, maar begrip kan beter

31-01-2019 Nieuws Kor Kegel

Er is vervolgonderzoek naar vermindering van het lawaai van de schepen in de Wiltonhaven

SCHIEDAM – Rebel Transitiemanagement ziet mogelijkheden om het nachtelijk lawaai in en rond de Wiltonhaven terug te dringen. Dat kan met dempers, flexibele walstroom en antigeluid. 
Antigeluid kan niet het lawaai op de plek zelf verminderen, maar door een bepaalde reflectie kan het wel de overlast op enige afstand verminderen. Een andere luchttrilling kan de drukvariatie beïnvloeden en daar is het oor gevoelig voor.

Rebel, gevestigd aan de Wijnhaven in Rotterdam, heeft van de gemeente Schiedam en het Havenbedrijf Rotterdam een vervolgopdracht gekregen om de geconstateerde oplossingen verder uit te werken. Het resultaat wordt dit voorjaar verwacht. 
Bij het eerste onderzoek heeft Rebel ook sterk de indruk gekregen dat er veel kan verbeteren in de communicatie van het bedrijfsleven met de omgeving. Het zou kunnen leiden tot een beter begrip voor de bedrijvigheid rond de Wiltonhaven. Maar tegelijk moet het doel zijn dat de geluidhinder afneemt, vooral in de nachtelijke uren.  

Het college van burgemeester en wethouders heeft het eerste advies van Rebel vandaag voorgelegd aan de gemeenteraad. Samen met andere overheden en de bedrijven werkt het gemeentebestuur aan het moderniseren van de Schiedamse zeehaven, aanvankelijk omschreven als het maritiem cluster, maar onlangs gepositioneerd als Offshore Valley. Er zijn kansrijke ontwikkelingen in dit gebied, maar om de bevolking hierin mee te krijgen moet er wel iets aan de luchtkwaliteit en de geluidsoverlast worden gedaan. 
Omwonenden ervaren de meeste overlast van het laagfrequent geluid, afkomstig van grote schepen die in de Wiltonhaven zijn afgemeerd en ’s nachts hun generatoren laten draaien ten behoeve van de hotelfunctie van het schip. 
Maar dit is niet het enige geluid dat overlast veroorzaakt: er is ook sprake van andere geluiden vanuit de havens van Schiedam en Rotterdam en van verkeerslawaai. De verkenning van de Rebelgroep concentreerde zich op het oplossen van het nachtelijk geluid van de schepen.  

De bedrijven in de Wiltonhaven hebben samen met een groep van technische mensen en met een klankbordgroep, onder andere bestaande uit inwoners, de verschillende mogelijkheden in beeld gebracht. Uit deze verkenning is gebleken dat er mogelijkheden lijken te zijn om de overlast te beperken. Het gaat dan om technische mogelijkheden, zoals het gebruik van een flexibele demper, antigeluid of flexibele walstroom.

Het college zal de gemeenteraad informeren over de uitkomsten van het vervolgonderzoek komend voorjaar. Op dinsdag 26 maart vindt een bijeenkomst plaats van Het Stadserf. Het zal gaan over de ontwikkelingen in het Schiedamse havengebied, maar een van de thema’s deze avond is: gezonde leefomgeving en milieu.


Gerelateerd