Gemeente accepteert klein risico voor achtervang lening Woonplus

10-08-2018 Nieuws Kor Kegel

'Belangrijk dat Woonplus zijn taken kan uitvoeren', vindt ook de B van B & W

SCHIEDAM – Tientallen gemeenten in Nederland hebben een doorlopende standaardovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Schiedam heeft dat niet. Maar daardoor kan het WSW niet zelfstandig borgstellingen met achtervang van de gemeente afgeven voor geldleningen van bijvoorbeeld Stichting Woonplus tegen gunstige condities.  

Bij concrete verzoeken vindt afzonderlijke besluitvorming plaats. Burgemeester en wethouders hebben nu een verzoek van Woonplus gekregen om mee te werken aan een achtervangverklaring van de gemeente voor een nieuwe dertigjarige lening ter waarde van zeven mi;joen euro, op te nemen per 15 oktober. 

De gemeente had een achtervangpositie bij het WSW voor Woonplus van in totaal 270,3 miljoen euro aan gewaarborgde leningen. Dit jaar zal Woonplus voor 25,1 miljoen aan reguliere aflossingen doen. Het nu gevraagde bedrag van zeven miljoen is ter gedeeltelijke herfinanciering. Het risico voor de gemeente was beperkt en neemt door de aflossingen verder af, maar door de achtervang voor de nieuwe lening neemt het risico weer enigszins toe. Het college schrijft de gemeenteraad: “Wij vinden het belangrijk dat Woonplus zijn taken kan blijven uitvoeren en kan financieren tegen voordelige condities onder borgstelling van het WSW. Wij zijn daarom voornemens om aan het verzoek medewerking te verlenen.”  

Raadsleden kunnen tot 8 september kenbaar maken of ze bedenkingen hebben of bepaalde wensen willen uiten. Als minder dan een derde van het aantal raadsleden dat niet nodig vindt, zal het college van B & W de besluitvorming afronden.