Gemeente gaat meer inkopen bij lokale MKB

12-09-2019 Nieuws Kor Kegel

Het stimuleren van lokaal ondernemerschap kan ook bijdragen aan een betere wereld

SCHIEDAM – De gemeente Schiedam gaat meer inkopen bij het lokale midden- en kleinbedrijf. Ook weegt de gemeente voortaan zwaarder mee of producten duurzaam en innovatief zijn en of de betrokken bedrijven aandacht besteden aan diversiteit en inclusiviteit, speerpunten van het collegebeleid. Ook moet er bij voorkeur sprake zijn van werkervaringsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dat geval is er een social return on investment, zoals het staat in het vernieuwde inkoop- en aanbestedingsbeleid.  

Daarmee legt het college van burgemeester en wethouders een sterker accent op maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Met het geactualiseerde inkoop- en aanbestedingsbeleid laat het college zien welke ambities het heeft op het vlak van duurzaamheid, innovatie, lokaal en sociaal ondernemerschap en diversiteit. Het college wil de markt bevragen en uitdagen om mede oplossingen te zoeken die dit beleid ondersteunen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen is de rode draad. Er komen vijf pilots: duurzaam inkopen, social return, MKB-vriendelijk en lokaal inkopen, innovatief inkopen en inkopen met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit (alle mensen horen erbij).

Het college wil er hierbij voor zorgen dat de prijs van een product minder doorslaggevend zal zijn bij de beoordeling van offertes dan de andere criteria. Voorheen werd vaak gekozen voor wat het goedkoopst was, maar dan had hetgeen sociaal rendement. De markt wordt gestimuleerd om MVI-proof-offertes in te dienen. Ondernemers die aan MVO doen maken een betere kans. Ze komen op een groslijst, een vorm van voorselectie. Lokale bedrijven die vooroplopen worden tijdig geïnformeerd over interessante aanbestedingen. Dat gebeurt via de inkooppagina op schiedam.nl  

B & W van Schiedam hebben het nieuwe inkoopbeleid afgestemd met de colleges van Vlaardingen en Maassluis. Ook daar is MVO als actieplan in het beleid meegenomen. Het vorige inkoopbeleid dateerde van 2015. Het was gebaseerd op de leidraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De afgelopen vier jaar zijn de inkoopfunctie en de daaraan gerelateerde onderwerpen verder doorontwikkeld. Met de ondertekening van het landelijke Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen heeft de gemeente Schiedam zich gecommitteerd om dit gedachtegoed te implementeren.

Duurzaamheid is een speerpunt in dat Manifest. Het is ook een belangrijke doelstellingen uit het Bestuurs- en Beleidsakkoord ‘Bouwen met nieuwe energie’. Zoals het college schrijft: “Professioneel inkopen ondersteunt en inspireert de ambtelijke organisatie met voorbeelden hoe duurzaamheid, maar ook innovatie, social return on investment en ook het lokale MKB gestimuleerd kan worden.”