Gemeente in clinch met aannemer

01-05-2015 Nieuws Ted Konings

De Bosrand ligt nog wel even op de schop


SCHIEDAM - De bewoners van de Bosrand zitten langer dan beoogd met een ‘zandbak’ voor hun deur. De uitvoering van de ophoging in de wijk Kethel-Oost is voor onbepaalde tijd stilgelegd. Volgens de gemeente schiet het tot nu toe door aannemer Van Dijk Maasland uitgevoerde werk kwalitatief tekort.

De gemeente heeft de bewoners in een brief op de hoogte gesteld van de stagnatie. “De gemeente heeft geconstateerd dat het tot nu toe aangelegde werk van onvoldoende (technische) kwaliteit lijkt te zijn. De aannemer heeft besloten om hier nader onderzoek naar uit te voeren en tot die tijd geen werkzaamheden uit te voeren. Het onderzoek gaat ongeveer twee weken duren. Gedurende deze periode blijft de Bosrand bereikbaar via loopplanken. Het zand wordt nat gehouden om zandverstuivingen te voorkomen”, aldus de gemeente in haar brief.

De ophoging van de wijk Kethel-Oost is een opeenstapeling van stagnaties aan het worden. Al in 2010 is de besluitvorming over de ophoging van start gegaan. In februari 2012 werd het definitieve inrichtingsontwerp gepresenteerd. Zo definitief bleek dit niet te zijn. Afwijzende reacties van de bewoners gaven aanleiding tot een motie in de gemeenteraad. Dat leidde tot een aangepast ontwerp, dat in december 2012 werd gepresenteerd. In 2013 kon zodoende een definitief ontwerp door het college van B&W worden vastgesteld. In juni van dat jaar werden de bewoners geïnformeerd. Het was de bedoeling dat de werkzaamheden in december 2013 zouden starten. Dat werd september 2014. Beoogde einddatum van de ophoging was juli 2016, maar die zal met de nu aangekondigde opschorting van de werkzaamheden naar het zich laat aanzien niet worden behaald.

Op dit moment zijn het vooral de bewoners van de Bosrand die last hebben van het uitstel, omdat ze de auto niet voor de deur of in de garage kunnen zetten. Dat is lastig parkeren en sjouwen met boodschappen. Maar het zou zo maar kunnen dat ook het reeds geheel afgeronde woonerf van de Weide weer opengebroken wordt, als uit het onderzoek blijkt dat het werk opnieuw gedaan moet worden.