Gemeente in de aanval tegen discriminatie op de woningmarkt

13-08-2021 Nieuws Kor Kegel

Tom Janssen (VVD) is de eerste ondertekenaar van de motie namens een coalitiepartij

SCHIEDAM – De gemeente Schiedam komt nog dit jaar met een actieplan tegen discriminatie op de woningmarkt. Eerst gaan burgemeester en wethouders alle mogelijke maatregelen inventariseren om uiteindelijk een voorstel te doen voor de Schiedamse aanpak. 

Op voorhand geeft het college van B & W aan dat er gekeken wordt of er mystery guests in te zetten zijn, die anoniem onderzoeken of huiseigenaren discrimineren. Verder komt er in elk geval een campagne tegen discriminatie en wordt voorlichting gegeven aan ‘goed verhuurderschap’. Het gemeentebestuur wil komen tot heldere afspraken met de branche.  

B & W geven daarmee uitvoering aan een motie die vorige maand door vier van de zes coalitiepartners tezamen met twee oppositiepartijen werd ingediend en de steun van de gemeenteraad kreeg op de twee stemmen van Lokaal Onafhankelijk Schiedam (LOS) na. De motie bevat het verzoek aan het college om vóór het eind van dit jaar een actieplan voor te leggen om discriminatie op de woningmarkt structureel aan te pakken. Daarnaast werd het college verzocht om te kijken hoe andere gemeenten het probleem aanpakken en welke maatregelen het meest effectief zijn. 

De motie was ingediend door Tom Janssen (VVD), Cock de Jong (AOV), René Karens (GroenLinks) en Anouschka Biekman (D66) en voorts door Dogukan Ergin (Denk) en Bilal Badri (PvdA). De laatste twee partijen behoren in Schiedam tot de oppositie, maar geregeld is er een streven naar beter samenspel tussen coalitie en oppositie, zeker als dat kan helpen hardnekkige problemen in de stad op te lossen.  

Discriminatie op de woningmarkt is zo’n hardnekkig probleem. Dat is duidelijk naar voren gekomen uit onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut en Radar. De discriminatie heeft vooral voor Schiedammers met een migratieachtergrond, homo’s en lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (de motie vat hen samen onder de term LHBTIQ+). 

Omdat iedereen het recht heeft op een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd wil Schiedam de discrminatie op de woningmarkt aanpakken. Dat kan door de inzet van verhuurdersvergunningen of bemiddelingsvergunningen, praktijktests, het inrichten van een meldpunt, framing van makelaars, naming and shaming van huisjesmelkers, een sanctioneringsstelsel en een bestuurlijke aanpak met strenge maatregelen en sancties.