Gemeente kan niet garanderen dat kunstenaars andere ateliers krijgen

08-02-2021 Nieuws Kor Kegel

Recent werk van Sjef Henderickx: het Verzetsmonument in wording. Dit soort treffende werken komt wel uit de ateliers die de kunstenaars moeten verlaten. Foto: Peter Elderman

SCHIEDAM – Atelierbeleid komt niet meer voor in het takenpakket van het gemeentebestuur Dat blijkt nu behalve de kunstenaars aan de Iepenlaan in Tuindorp ook de kunstenaars aan de Zalmstraat in de Gorzen te horen hebben gekregen dat zij hun werkruimten moeten verlaten.  

De gemeente heeft binnen haar eigen vastgoed geen mogelijkheden om de kunstenaars andere ruimte aan te bieden, zegt een woordvoerder van het college van burgemeester en wethouders van Schiedam.
“Dat is overigens ook geen taak van de gemeente. We vinden het belangrijk om met alle betrokkenen in gesprek te blijven. Als zij dat wensen willen we de kunstenaars van de Iepenlaan en de Zalmstraat helpen met het zoeken naar vervangende ruimte. We kunnen echter niet garanderen dat we geschikte ruimte vinden. Dat geldt ook voor de huidige lage kosten”, volgens de mededeling namens het college.
“Daarom adviseren we de kunstenaars om vooral ook zelf op zoek te gaan. Een van de organisaties die nu nog ruimte van de gemeente huren is al in onderhandeling over een nieuw onderkomen en lijkt een plek te hebben gevonden.”
Het college doelt daarmee op Stichting Kunstwerkt. De stichting heeft nu nog expositieruimte in gebruik aan de Boterstraat 81, maar heeft te horen dat ze daar wegens herontwikkeling van de locatie weg moet. Kunstwerkt is nu in gesprek over mogelijk gebruik van ruimte in het voormalige postkantoor aan de Lange Nieuwstraat, zoals Schiedam24 eind januari onthulde.  

Het college zegt in antwoord op vragen van Schiedam24: “Schiedam wil zich profileren als stad waar eigentijdse vormen van kunst en cultuur centraal staan. Creatieve bedrijvigheid en vestiging van kunstenaars en ondernemers dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat van de stad. We actualiseren op dit moment ons beleid waarin we regelen hoe we in de toekomst omgaan met het faciliteren van de makers in Schiedam.”

En voorts: “De gemeente heeft voor een aantal plaatsen in de stad plannen voor woningbouw, want er is ook in Schiedam veel behoefte aan nieuwe woonruimte. Enkele van die plaatsen, aan de Iepenlaan en de Zalmstraat, worden nu tijdelijk gebruikt door een aantal kunstenaars. Die  waarderen we overigens zeer en de gemeente werkt ook met regelmaat met hen samen. Deze kunstenaars weten dat zij deze ruimten tijdelijk – en tegen zeer lage kosten – als atelier kunnen gebruiken. Dat is in contacten met enkele kunstenaars nog vrij recent ter sprake gekomen en door hen ook bevestigd. Nu er plannen zijn voor woningbouw, moeten zij deze locaties echter verlaten.”  

Het college laat weten dat de kunstenaars aan de Iepenlaan hun ateliers voorlopig nog wel blijven gebruiken via een contract met een leegstandbeheerder. Deze treedt dan op als beheerder totdat het pand wordt overgedragen aan de koper/ontwikkelaar. “Onze verwachting is dat dit nog wel een jaar kan duren”, zegt het college. “Ook voor de locatie Zalmstraat geldt dat de huurders en gebruikers op enig moment moeten vertrekken. Daarvoor nemen we als goede 'huisbaas' uiteraard de opzegtermijn van de lopende huurovereenkomsten in acht.”  

Het gaat overwegend om kunstenaars die in 2008 de Westmolenstraat verlieten – het zijn bepaald niet de minste kunstenaars, denk aan Sjef Henderickx, Albert Verkade en Diet Wiegman. In 2008 werd gewerkt aan beleid dat ateliers aan de Boterstraat mogelijk zou maken. Hier is later geen vervolg aan gegeven, zegt het college nu. “Daardoor is de tijdelijke huisvesting tot op de dag van vandaag in gebruik gebleven.”