Gemeente komt huurders en zorgverleners tegemoet

24-08-2020 Nieuws Kor Kegel


SCHIEDAM – De gemeente komt zorgverleners die dit jaar voor een parkeervergunning hebben betaald financieel tegemoet. Bovendien verlengt de gemeente de geldigheid van de gratis parkeervergunningen tot eind van dit jaar. Begin november wordt bezien of de gratis verstrekking voor zorgverleners in 2021 wordt voortgezet.

Deze besluiten van het college van burgemeester en wethouders zijn ingegeven door de situatie tijdens de Coronacrisis.

Het college heeft ook besloten om huurders van gemeentelijk vastgoed tegemoet te komen. Ze krijgen over de periode van 1 maart tot en met 30 juni de helft van de huur kwijtgescholden, als ze kunnen aantonen dat ze door het Coronavirus meer dan dertig procent omzetverlies hebben geleden. Voorwaarde is wel dat ze dat binnen een redelijke termijn van vier weken na de ontvangst van de factuur schriftelijk aan de gemeente kenbaar hebben gemaakt.

Het college heeft besloten de regeling voor huuruitstel niet te verlengen. Deze was in dezelfde periode van kracht. De gemeente loopt met de besluitvorming het risico van huurderving. Dat wordt meegenomen in een totaaloverzicht van wat de Coronamaatregelen van de overheid de gemeente Schiedam gekost hebben.Gerelateerd