Gemeentelijke gebouwen onvoldoende onderhouden

31-05-2019 Nieuws Kor Kegel

Het Zakkendragershuisje blijft om allerlei redenen in bezit van de gemeente

SCHIEDAM – De algehele staat van onderhoud van het gemeentelijk vastgoed is onvoldoende. Oorzaak is voornamelijk een structureel ontoereikend budget om er wat aan te doen. Het college van burgemeester en wethouders wil meer middelen om aan achterstallig onderhoud te doen.  

Dat heeft het college deze week aan de gemeenteraad laten weten. Het college geeft een overzicht van wat de gemeente aan vastgoed in bezit heeft en wat de staat van onderhoud is. Daarmee komt het college een toezegging na, die op dinsdag 29 januari aan de raad gedaan werd bij de behandeling van de renovatie van het Stedelijk Museum Schiedam (formeel nog altijd Sint Jacobsgasthuis).  

Het kernvastgoed van de gemeente bestaat uit vijf panden, waarover het college en de raad hebben afgesproken dat ze in gemeentelijk bezit blijven uit strategische, maatschappelijke en financiële overwegingen. Dat zijn het Zakkendragershuisje, de toren van de Grote Kerk (Sint Janstoren), het oude stadhuis, het Huis te Riviere (de ruïne van het kasteel van Mathenesse en verblijfplaats van gravin Aleida, stichteres van de stad Schiedam) en het reeds genoemde Stedelijk Museum aan de Hoogstraat 112, welk gebouw formeel nog genoteerd staat onder de oorspronkelijke naam.  

Er zijn 21 gemeentelijke gebouwen in verhuur aan maatschappelijke organisaties. Dat zijn bijvoorbeeld Theater aan de Schie en de wijkcentra.

Er zijn 44 gebouwen die in ontwikkel- en herstructureringsgebieden staan, zoals de panden aan de Schie bij de ontwikkellocatie Dirkzwager.  

De gemeente wil 28 panden afstoten die niet nodig zijn voor de woonbehoefte en niet nodig zijn voor de kerntaken van de gemeente, zoals de Monopole aan de Hoogstraat 99, hoek Appelmarkt, de voormalige Sint Willibrordusschool aan de Poortugaalsestraat 19 en woonhuizen zoals aan de Joppelaan 10 en de Fabristraat 27.  

In maart had het team Vastgoed, Grondbeleid en Ondersteuning van de gemeente Schiedam 144 panden in beheer, verdeeld over circa 170 objecten. Ter verduidelijking: één pand kan uit meerdere vastgoedobjecten bestaan. Zo heeft het Oude Stadhuis (één pand) twee objecten, namelijk een restaurant (commerciële verhuur) en een trouwzaal (eigen huisvesting van de gemeente).  

Tot het gemeentelijk vastgoed behoren zestien gemalen, bedieningshuisjes en opslagloodsen voor materiaal voor groenonderhoud. Er zijn zes binnensportaccommodaties, te weten de sporthallen Margriet en Groenoord, sportzalen Oost en Zuid en zwembaden Groenoord en Zuid. De exploitatie is ondergebracht bij OptiSport.

De gemeente huurt ook panden voor eigen huisvesting of voor partners, zoals een pand aan de Broersvest voor Stroomopwaarts. Onder de eigen huisvesting vallen het Stadserfcomplex, de eerste verdieping van het oude stadhuis en de Stroomopwaarts-locatie aan de Van Berckenrodestraat.  

Voorts is er een diversiteit aan objecten, zoals het Schreihuisje op de Maasboulevard en de passantenhaven in de Florijnhaven.  

In het Verbeterplan Vastgoed is het uitgangspunt dat de gemeente het achterstallig onderhoud bekostigt uit de verkoopopbrengst van vastgoed. Het team Vastgoed wordt uitgebreid en de verwachting is dat er de komende jaren voldoende middelen vrijkomen (door verkoop) om het achterstallig onderhoud te financieren. Totaal bedraagt de geprognotiseerde verkoopopbrengst minimaal 4,4 miljoen euro.