Gemeenten willen meer regie op hulp aan jeugd

13-05-2019 Nieuws Kor Kegel

Jeugdhulp is noodzakelijk, maar de financiering moet niet door Rotterdam bepaald worden

SCHIEDAM – De gemeente heeft onvoldoende invloed op de uitvoering van de jeugdhulp. Dat komt omdat de inkoop van aanbieders gebeurt door de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. Deze GRJR is een samenwerking tussen vijftien gemeenten. Rotterdam bepaalt zowat de helft van de omvang, de doelgroepen en de budgetten. 
“Hierdoor is de invloed van individuele gemeenten beperkt”, schrijven burgemeester en wethouders van Schiedam aan de gemeenteraad. “Dat staat op gespannen voet met de doelstelling van decentralisatie van de jeugdhulp. Het uitgangspunt is dat de gemeente de regie heeft over de hulp aan inwoners” – en dus ook aan jeugd en jongeren dat hulp nodig hebben. Het gemeentebestuur wil de hulp dichtbij en op maat kunnen organiseren.  

Omdat Vlaardingen en Maassluis ook die mening zijn toegedaan, hebben de drie gemeenten besloten om de inkoop van jeugdhulp te herijken. “Wij hebben besloten om in MVS-verband andere opties te verkennen. Het doel is om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden om de huidige inrichting van de inkoop van de Jeugdhulp te wijzigen, waardoor de drie gemeenten meer sturingsmogelijkheden krijgen op het bieden van goede jeugdhulp tegen beheersbare kosten.” 
De gemeente Maassluis zal die verkenning coördineren. Er wordt tijdelijk een externe projectleider aangesteld, die eind oktober een richtinggevend advies moet geven met verschillende keuzes en de consequenties ervan.  

Niet alleen de beperkte invloed is aanleiding om de jeugdhulp anders te willen inkopen. Het komt ook omdat de budgetten voor zowel de regionale als de lokale jeugdhulp vorig jaar zijn overschreden en het dit jaar naar verwachting opnieuw het geval is. Het gaat hierbij om financiering van de ambulante ondersteuning aan jeugdigen met een beperking (JmeB), hulp aan jeugd met een psychische indicatie (GGZ), ondersteuning bij ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) en het persoonsgebonden budget (PGB). De lokale inkoop van jeugdhulp gaat niet via de GRJR, maar via ROGplus. Deze organisatie verzorgt al vier jaar de backoffice voor de jeugdhulpvoorzieningen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en toetst de aanvragen voor jeugdhulp en de beschikkingen inclusief de persoonsgebonden budgetten, afhandeling van facturen en de ondersteuning van de wijkteams. Op een begroting van 2,1 miljoen euro is het tekort 8,4 ton.  

De overschrijding op de lokale inkoop is bijna geheel toe te schrijven aan de toegenomen kosten voor jeugd met een beperking ofwel de JmeB. De kosten zijn mede hoger uitgevallen doordat er nauwelijks uitstroom is in deze doelgroep en dus de zorgcontinuïteit erg groot is. 
Voorts zijn de kosten gestegen door resultaatfinanciering, een lastige methodiek die onzekerheid geeft over het aantal uren dat er per cliënt aan hulp nodig is. Het kan gemakkelijk leiden tot kostenoverschrijding. 
Dit jaar en komend jaar moet de begroting met ruim acht ton worden verhoogd naar 2,9 miljoen en overschrijding te voorkomen. De drie Waterweggemeenten (MVS) proberen de situatie zo om te buigen dat de facturen worden gebaseerd op daadwerkelijk geleverde inzet. Mogelijk kan het de overschrijding alsnog beperken.