Gemeenteraad is aan zet na petitie over twee zwembaden

09-07-2022 Nieuws Kor Kegel

Een feestweek in zwembad Zuid, toen er nog geen sluiting dreigde. Zou er nog eens een feestweek plaatsvinden omdat er toekomst is?

SCHIEDAM – De petitie begon al maanden geleden, zelfs al vóór de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart. Eerst afgelopen dinsdag overhandigde de fractie van Progressief Schiedam de resultaten aan de voorzitter van de Schiedamse gemeenteraad, burgemeester Cor Lamers. De petitie is ondertekend door 838 inwoners van Schiedam. Vrijdag werd de petitie geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de gemeenteraad. En dus – is nu de gemeenteraad aan zet.  

De petitie vertolkt de mening dat Schiedam twee zwembaden nodig heeft en dat het gemeentebestuur zich niet moet richten op één zwembad in Groenoord. De petitie noemt enkele argumenten. Nederland heeft zeventien miljoen inwoners en zevenhonderd openbare zwembaden, wat neerkomt op één zwembad per 25.000 inwoners. Schiedam heeft bijna 80.000 inwoners. Dat zou zelfs drie zwembaden rechtvaardigen. 

De ondertekenaars van de petitie vinden de afstand van Schiedam-Zuid naar Schiedam-Noord voor veel kinderen te groot. Elk kind heeft recht op beweging en zwemles in zijn of haar omgeving. Zwemles draagt bij aan de veiligheid en gezondheid van kinderen. “Wij roepen het gemeentebestuur op om, ondanks financiële onzekere tijden, te kiezen voor veiligheid van onze kinderen en een plan uit te werken voor twee zwembaden in Schiedam en de Vrienden van Zwembad Zuid hierbij te betrekken”, zo staat het in de petitie, geïnitieerd door Progressief Schiedam (PS).  

Er is inmiddels een coalitieakkoord. Vijf politieke partijen gaan in Schiedam de samenwerking aan om de stad de komende vier jaar te besturen. PS is een van die partijen. In het akkoord staat dat zwembad Groenoord wordt gerenoveerd, maar dat zwembad Zuid daarvoor in te slechte staat verkeert. Als in 2024 geen externe financiering kan worden gevonden voor nieuwbouw, gaat zwembad Zuid uiterlijk in 2026 dicht. Externe financiering wil zeggen dat niet de gemeente betaalt, maar dat andere partijen dat moeten doen. 
Is dat waar de petitie om vraagt? Nee. 
Is dat waar PS voor gegaan is? Nee. 
Maar stel dat er komende twee jaar wel externe financiering kan worden gevonden voor behoud van zwembad Zuid, dan krijgen de ondertekenaars van de petitie en PS wel hun zin. 

Moet het dan om renovatie van zwembad Zuid gaan? Nee. 
Bij het afscheid van Mari Dingenouts als secretaris van de Vrienden van Zwembad Zuid werd een plan gelanceerd voor een nieuw zwembad gecombineerd met woningbouw, een sporthal en een restaurant. De Vrienden hadden interesse weten te genereren bij externe financiers.  

Passen een zwembad, woningen, sporthal en restaurant op de huidige locatie van Zwembad Zuid aan de Westfrankelandsedijk? Ja. 
Mits het een kleinschalig karakter krijgt, zou het zelfs perfect aansluiten op de ontwikkelingen in de omgeving, waarin het Volkspark ruimte biedt aan tennis en jeu de boules en waarin vlakbij ook fitness en buitensport plaatsvindt. Het in ontwikkeling zijnde getijdenpark heeft een toegevoegde waarde voor de herstructurering rond de Wilhelminahaven. Daar past ook wel een concept met horeca bij.Bedrijven Alle bedrijven »
Altijd Up-to-date