Goedkoop scoren van gemeente met gebakjesboete

18-07-2020 Nieuws Jan Schrijver

Taco Nijmans, één van de vier geverbaliseerde gebakjeseters vlak bij de plaats des onheils

SCHIEDAM - Het Gemeentearchief van Schiedam heeft ruimere bevoegdheid gekregen om documenten met betrekking tot de Coronacrisis te bewaren. Een boete mag het archief normaal gesproken niet bewaren, maar door de ruimere bevoegdheid mag dat voor een Coronaboete dus wel. Toen dit bekend werd, heeft het archief hiermee de publiciteit gezocht door te melden dat de nationaal bekende gebakjesboetes bewaard mogen worden. 

Taco Nijmans was één van de vier gebakjeseters die door de handhavers op de bon werd geslingerd. "Dit is goedkoop scoren wat de gemeente nu doet", vindt hij van de actie van het Gemeentearchief Schiedam en dus de gemeente Schiedam om uitgerekend met de gebakjesboetes de publiciteit te zoeken door het archief. Het waren bepaald niet de enige boetes die in Schiedam uitgeschreven werden... 

Het Gemeentearchief Schiedam meldde afgelopen woensdag op de website onder meer: "Het Schiedams college van burgemeester en wethouders heeft besloten alles wat binnen de gemeentegrenzen te maken heeft (gehad) met de Coronacrisis tot hotspot te benoemen. De aanwijzing van de hotspot gaat vooral om de uitzondering van vernietiging van archiefbescheiden van de gemeente. Bekeuringen bijvoorbeeld mogen niet worden bewaard, maar de bekeuring voor het 'samen buiten eten van gebak', die landelijke bekendheid verwierf, kan nu door het besluit wél bewaard worden."

"We hebben meteen gereageerd naar de gemeente dat we dit nogal wrang vinden. Ook hebben we gezegd dat we de bekeuringen dan ook zelf willen zien... Er zijn zoals inmiddels bekend zal zijn vier processen-verbaal uitgeschreven: één voor mij, één voor mijn vrouw Lou, één voor mijn moeder en één voor mijn vader. Tot op heden is mijn vader de enige die een bekeuring thuisgestuurd heeft gekregen", zegt Taco, "maar het Gemeentearchief heeft nog niet één zogenoemde gebakjesboete in zijn bezit. Maar ze zoeken er wél de publiciteit mee. De gemeente heeft na onze reactie wel toegezegd de communicatie over de verkregen uitgebreidere bevoegdheid met betrekking tot Corona aan te passen."

Het onderdeel over de Coronaboetes in het persbericht dat afgelopen donderdag door de gemeente is verstuurd, luidt: "Normaal gesproken geldt voor veel archiefbescheiden een maximale bewaartermijn. Daarna moeten ze worden vernietigd. Door het besluit van het college mogen zaken die met Corona te maken hebben nu wel worden bewaard. Het gemeentebestuur kan in speciale gevallen een onderwerp benoemen tot ‘hotspot’. Het gaat dan om intensieve gebeurtenissen of kwesties die leiden tot interactie tussen overheden, overheid en samenleving, of tussen burgers en instellingen onderling. Voorbeelden hiervan zijn de onderwerpen ‘leegstand Hoogstraat’, ‘migranten’ en ‘aanleg van de A4 Schiedam-Delft’. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu besloten alles wat binnen de gemeentegrenzen te maken heeft (gehad) met de Coronacrisis aan dit rijtje toe te voegen. Daardoor zou de bekeuring voor het samen buiten eten van gebak, die landelijke bekendheid verwierf, nu bewaard mogen blijven. Normaal gesproken mogen bekeuringen niet worden bewaard." We lezen hierin dus een nuancering: de bekeuring 'zou bewaard mogen worden'. Op de website van het Gemeentearchief wordt nog steeds - in dezelfde bewoordingen als in de vierde alinea werd aangehaald - gerept over het bewaren van de gebakjesboete. Inmiddels werd het bericht van het archief door een landelijke krant opgepakt.

Taco en Lou kregen met de gebakjesboetes al heel veel publiciteit waarop ze niet zaten te wachten. Het Gemeentearchief blijkt publicitair mee te willen snoepen. Het uitschrijven van vier gebakjesboetes plus 635 andere Coronaboetes is nou niet bepaald iets waar je als gemeente trots op hoeft te zijn. Echt smakelijk kun je de PR van het Gemeentearchief dan ook niet noemen.Gerelateerd