Gro-up buurtwerk en Yets Foundation samen aan de slag

25-07-2022 Nieuws Redactie

Met de inzet van jongerenwerkers wordt de jeugd ondersteund in hun weg naar volwassen worden; foto: stock


SCHIEDAM - Gro-up buurtwerk en Yets Foundation zijn als samenwerkingscombinatie de nieuwe partij voor het jongerenwerk in Schiedam. Vandaag werd door burgemeester Cor Lamers namens de gemeente, directeur gro-up buurtwerk Tanja Jagtenberg en directeur Yets Foundation Peter Ottens, de overeenkomst getekend. Met de keuze voor deze samenwerking is een belangrijke stap gezet in het versterken van de impact en kwaliteit van het Schiedamse jongerenwerk zodat het beter aansluit op de behoefte van Schiedamse jeugd.

Door één integrale opdracht voor het jongerenwerk aan te besteden, wil de gemeente sturen op meer samenhang en sterkere samenwerking. Eén integraal aanbod voor alle jongeren, zowel op straat, op school als online. De gemeente gaat uit van de mogelijkheden van iedere jongere. Aansluiting op de behoefte en leefwereld van de jongeren staat centraal, met een sterke verbinding tussen school, wijk en thuis.

Burgemeester Cor Lamers: “We willen de aanpak van het jongerenwerk beter bundelen, daarom kozen we voor een aanbesteding voor het gehele pakket in plaats van subsidierelaties met meerdere partijen. Voorts willen we dat er op de Schiedamse schaal wordt gewerkt; wat de stad nodig heeft, moet geleverd worden en niet wat de instelling denkt dat nodig is. Met Buurtwerk en de Yets Foundation hebben we spelers die dit begrijpen en waar we het volle vertrouwen in hebben. En we vinden het extra fijn dat Yets als lokale speler uit deze selectie naar voren is gekomen; zij kennen de Schiedamse situatie als geen ander.”

Directeur Tanja Jagtenberg: “Opgroeien doe je niet alleen, daarom staan wij voor samen. De diversiteit die Schiedam rijk is vraagt ook om diversiteit in begeleiding en beschikbaarheid voor de jongeren. Om die reden bundelen wij als gro-up buurtwerk en Yets onze krachten en gaan we samen met andere partners op zoek naar de krachten en talenten van de Schiedamse jeugd om zo het mooiste uit zichzelf te halen.”

Ter voorbereiding op deze aanbesteding is gesproken met veiligheid, wijkregisseurs, partners van Samen Schiedam thematafel Opgroeien en de scholen. Daarnaast heeft de Schiedamse jeugd zelf advies gegeven. Jongerenwerk is er volgens hen voor íedereen, niet alleen als je veel problemen hebt, maar ook juist preventief in de wijk. Het jongerenwerk moet goed vindbaar en bereikbaar zijn, vooral op school, online en in de wijk. Aanwezig zijn daar waar de jongeren zijn, juist buiten schooltijd en in het weekend. Een open houding, vertrouwen, toegankelijkheid en betrokkenheid zijn voor de Schiedamse jeugd belangrijke kenmerken van het jongerenwerk. We willen dat het goed gaat met de Schiedamse jeugd en dat zij fijn en veilig kunnen opgroeien.

Met de inzet van jongerenwerkers wordt de jeugd ondersteund in hun weg naar volwassen worden. Jongerenwerk draagt bij aan het vergroten van maatschappelijke kansen, het voorkomen van voortijdig schooluitval, minder jeugdcriminaliteit, overlast op straat en het tegengaan van eenzaamheid en sociaal isolement.

In juni 2021 heeft het vorige gemeentebestuur besloten om het jongerenwerk niet meer te subsidiëren, maar middels een inkoopopdracht aan te besteden. Op basis van de input van de diverse samenwerkingspartners zijn criteria opgesteld waarop de inschrijvingen zijn beoordeeld. Het vorige college heeft ingestemd met gunning aan de meest kwalitatieve partij. Op 4 juli is de uitslag van de voorlopige gunning gepubliceerd en na het bezwaartermijn is de definitieve gunning vandaag gepubliceerd. Met Gro-up buurtwerk en de Yets Foundation wordt een overeenkomst aangegaan voor de duur van minimaal drie jaar, met jaarlijkse verlenging.Gerelateerd