'Groen prikkeldraad' scheidt Vlaardingen van Schiedam

04-04-2016 Nieuws Redactie

VLAARDINGEN - Vlaardingen gaat 'groen prikkeldraad' inzetten om de doorgang naar Schiedam te blokkeren. Tussen Holy en het sportdak A4 komen onder meer Hondsroos en Vuurdoorn om te voorkomen dat sporters en toeschouwers in Vlaardingen parkeren.

In november heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met het voorstel van het college om de Eksterlaan niet door te trekken voor autoverkeer naar het sportpark op het dak van de tunnel van de A4. Een opluchting voor de destijds in de raadszaal aanwezige bewoners van de Eksterlaan.

Betreffende de ontsluiting werd er ook nog een amendement van de PvdA en SP aangenomen; Schiedam heeft een soort van dammetjes gemaakt waarover sluipverkeer mogelijk is. Het risico bestaat dat sporters massaal in de Holy-wijk gaan parkeren omdat je over deze dammetjes het sportpark op kan lopen. Op basis van het SP/PvdA-amendement zal de bereikbaarheid van deze dammen vanuit Vlaardingen onmogelijk worden gemaakt. Daarbij werd de suggestie gedaan er een slotgracht omheen te graven.

Een slotgracht komt er niet, maar wel zal er bij de dammetjes aan de Vlaardingse kant ‘groen prikkeldraad’ komen. Ter hoogte van de bedoelde dammetjes zullen nog dit plantseizoen twee rijen hagen worden geplant, van onder meer Hondsroos en Vuurdoorn. Een effectieve maatregel, want dit soort beplanting is ondoordringbaar door de doorns en de groeiwijze.

Wel zal er tijdelijk een ontsluiting aan de Eksterlaan komen voor het bouwverkeer dat gaat werken aan het sportpark op het tunneldak van de A4. Daarbij zal voor een ‘omgevingsvergunning’ door de aannemer aan verschillende eisen moeten worden voldaan; hieronder vallen onder meer een beperkte rijsnelheid van maximaal vijftien kilometer per uur, het goed informeren van de bewoners en het instellen van één contactpersoon bij de aannemer.

 


Gerelateerd