Groenlinks: ziet dat niemand dat een bewoner jaren zonder gas en water zit?

19-07-2020 Nieuws Kor Kegel

Bart Voortman vraagt zich af, als water, gas en stroom worden afgesloten, of Woonplus of het maatschappelijk werk niet wordt ingelicht

SCHIEDAM – Hoe kan het bestaan dat zonder dat iemand het ziet een bewoner vijf jaar zonder gas, water en elektriciteit een huis huurt en totaal vervuild raakt? Dat vraagt Bart Voortman zich af. Hij is voor Groenlinks lid van de Schiedamse gemeenteraad.  

Met zijn schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders wil Voortman bereiken dat nooit meer iemand in zulke omstandigheden aangetroffen wordt. Hij stelt zijn vragen mede namens de fractie-Van Dijk.  

“Deze leefomstandigheden zijn onacceptabel”, daar is hij stellig over. “Onlangs werden de fracties van Groenlinks Schiedam en fractie-Van Dijk onaangenaam verrast door berichten dat twee inwoners van Schiedam onder zwaar vervuilde omstandigheden uit hun huis zijn gehaald. Een van deze inwoners zat al vijf jaar zonder gas, water en elektra.  

Voordat de inwoners uit hun huis werden gehaald, was er geen enkel signaal dat ze zo diep in de problemen zaten. Voortman vraagt zich af of de gemeente Schiedam helder genoeg communiceert hoe zulke problemen door bijvoorbeeld buren of omwonenden gemeld kunnen worden. 

“Je kunt je ook afvragen of er misschien wél meldingen zijn gedaan, maar of die misschien tussen wal en schip zijn gevallen. Het is namelijk voor zover ik weet de afspraak dat bijvoorbeeld energieleveranciers bij een afsluiting ook de wijkondersteuningsteams of Woonplus inlichten. Dat lijkt hier niet gebeurd te zijn. Heeft het college voldoende in de gaten of er goed gecommuniceerd wordt tussen instanties? Zijn er nog meer huishoudens die in een zelfde positie zitten?” vraagt Bart Voortman.  

Ook stelt hij vraagtekens bij de acties die uiteindelijk zijn ondernomen. Zo zijn de inwoners door de politie uit hun huis gehaald en niet door de GGD. “Als bijvoorbeeld de ‘vieze club’ van de GGD was ingeschakeld, had er eerder en op vrijwillige basis hulp geboden kunnen worden”, zegt Voortman.  

GroenLinks Schiedam en fractie-Van Dijk vernemen graag van het college welk hulptraject is ingezet voor deze inwoners en hoe het voorkomen kan worden dat Schiedam in de toekomst nog vaker met dit soort zaken wordt geconfronteerd. Inwoners van Schiedam mogen nooit meer in zulke omstandigheden aangetroffen worden. “We gaan ons er keihard voor inzetten dat dit scherper in de gaten gehouden wordt door de betrokken instanties en de gemeente.”