Grond Harga blijkt inderdaad vervuild

10-11-2015 Nieuws Redactie


SCHIEDAM - De grond op Sportpark Harga blijkt inderdaad vervuild. Dit komt naar voren uit onderzoek tijdens saneringswerkzaamheden op de gronden van de voormalige wielerbaan en handbalvereniging Ventura.

In de plannen voor nieuwbouw van woningen en aanleg van hockeyvelden wordt rekening gehouden met de vervuiling. Deze is te wijten aan de materialen die in de jaren '80 zijn gebruikt voor de ophoging van de velden: restanten van de gasfabriek in Schiedam-Zuid.

Betrokkenen kenden de problemen. Zo bracht Huib Zandwijk, vertegenwoordiger van SVV, in de klankbordgroep zijn zorgen over de vervuiling naar voren, in april 2013. De gemeente ambtenaar daar, bevestigde dat en liet weten dat er metingen zijn gedaan. Nu wordt bekend dat het gaat om zware metalen en pcb's.

In de ontwikkelingsplannen is een budget opgenomen voor sanering.Gerelateerd