Grootst mogelijke meerderheid voor reorganisatie van SOBO

08-11-2018 Nieuws Kor Kegel

HOW-voorzitter Theo Schoenmakers zit ook in het nieuwe bestuur van het SOBO

SCHIEDAM – Het Schiedams Overleg BewonersOrganisaties (SOBO) gaat inderdaad reorganiseren, zoals Schiedam24 op vrijdag 19 oktober al meldde. Enkele dagen later berichtte het AD dat het SOBO mogelijk zou ophouden te bestaan, maar eergisteren besloten de leden met de grootst mogelijke meerderheid om ‘terug naar de basis’ te gaan.  

Op de algemene ledenvergadering van dinsdagavond waren op één na alle aangesloten bewoners- en huurdersbelangenverenigingen aanwezig. Ze waren overtuigd dat het SOBO weer een koepelorganisatie moet worden, die de krachten van de aangesloten organisaties bundelt en ze ondersteunt bij meer complexe zaken waarop zij zelf niet direct antwoord hebben. 
Nieuwe samenwerkingsverbanden, zoals platforms voor specifieke vraagstukken waar wijkbewoners belang bij hebben, kunnen op het SOBO rekenen. Daarnaast gaat het SOBO volop door met hulp aan de tientallen Schiedammers die wekelijks het kantoor aan de Singel weten te vinden met hun woonproblematiek.  

Het vernieuwde bestuur bestaat uit voorzitter Albert Bons, secretaris Nel van Oudenaarde, penningmeester Anneke Kalkhoven en algemeen bestuursleden Jan van Oossanen en Theo Schoenmakers. Vier van de vijf vertegenwoordigen bewonersverenigingen verspreid over de stad. Theo Schoenmakers heeft min of meer een dubbelfunctie, want hij is ook voorzitter van HOW, de huurdersorganisatie van Woonplus. Vorig jaar wilde Woonplus een gesprekspartner die specifiek de belangen van de Woonplus-huurders behartigt. Voorheen deed het SOBO dat, maar het SOBO is veel breder dan alleen een belangenbehartiger van huurders van de woningcorporatie. 
De aanwezigheid van HOW-voorzitter Theo Schoenmakers in het bestuur van het SOBO onderstreept dat de twee organisaties elkaar liever versterken en aanvullen dan dat ze elkaar in de wielen zouden willen rijden.  

Albert Bons, tevens voorzitter van bewonersvereniging Schiedam-Zuid, zei drie weken geleden al dat het SOBO-bestuur weer een voorzittersoverleg wordt met in principe de voorzitters van de aangesloten bewonersverenigingen in Schiedam. Voor de drie beroepskrachten aan de Singel 85 wordt een aparte stichting opgericht, Ondersteuning BewonersOrganisaties Schiedam (OBOS), maar de voorzitters sturen de bewonersondersteuners aan. 
Het SOBO blijft zich richten op alle thema’s die de Schiedammers aangaan, zoals daar zijn verkeersontwikkelingen (ook in de lucht), leefbaarheid, woningbouw, voorzieningen en samenleving. Het SOBO houdt zich ondanks de inzet van HOW nog wel bezig met huurzaken, maar dan van huurders met individuele klachten en huurders van andere vastgoedeigenaren dan Woonplus.  

De onderstaande alinea’s komen voor in het Schiedam24-artikel van 19 oktober. 
De nieuwe constructie van het SOBO lijkt nog het meest op de begintijd van de stedelijke samenwerking in de bewonersondersteuning en samenlevingsopbouw. In de jaren tachtig was er het Schiedams Werkgeversinstituut met afgevaardigden van de bewonersverenigingen van de oude wijken. Zij stuurden formeel de opbouwwerkers en (bouwtechnische) bewonersdeskundigen aan, maar in de praktijk had elke bewonersvereniging eigen professionele ondersteuning om het stadsvernieuwingsproces i goede banen te leiden. 
Het instituut maakte eind jaren tachtig plaats voor het Instituut Ondersteuning Bewoners in de Stadsvernieuwingsgebieden (IOBS). Dit had een kantoor aan de Parkweg en de neiging ontstond om de opbouwwerkers en bewonersdeskundigen van hieruit centraal aan te sturen, met verminderde invloed van de bewonersverenigingen.