Gruttoparadijs nabij Schiedam

29-02-2020 Nieuws Kor Kegel

Midden-Delfland probeert met het Weidevogelpact een aantrekkelijke verblijfplaats voor trek- en weidevogels in stand te houden

SCHIPLUIDEN – Belangwekkend nieuws voor Schiedamse vogelspotters. Op pakweg tien kilometer van Schiedam wordt gewerkt aan een waar gruttoparadijs. Het Hoogheemraadschap van Delfland is eigenaar van de plassen van Het Kraaiennest, een natuur- en recreatiegebied tussen Schipluiden en De Lier. De zuidplas is een ondiepe plas en deze wordt komende maanden optimaal geschikt gemaakt voor grutto’s en andere weidevogels.  

Het gaat in Nederland niet goed met de grutto, maar het polderlandschap tussen Schiedam, Delft en Westland biedt mogelijkheden om in te spelen op wat deze vogelsoort het meest nodig heeft. Na hun vlucht uit Afrika zoeken ze hier plaatsen om aan te sterken voor het broedseizoen. “Hoe fitter ze zijn, hoe groter de kans dat ze hun kuikens groot kunnen brengen. En dat is hard nodig, want er worden te weinig kuikens vliegvlug”, zegt John Kleijweg van de Vogelwerkgroep Midden-Delfland. 
Hij is de bedenker van het plan om de aanvliegroute van de vogels te verbeteren door de essen op de zuidelijke kade van de zuidplas te rooien en de wilgen in het riet te knotten en ook daarna kort te houden. De kap- en snoeiwerkzaamheden vinden plaats tot maandag 16 maart en zijn daarmee afgerond voor het broedseizoen. Tijdens de zaagwerkzaamheden is de wandelkade volledig afgesloten om veiligheidsredenen. Dat duurt wel enkele dagen. 

Voorafgaand aan de graverijen is de zuidplas in de afgelopen maand leeggevist door een beroepsvisser in samenwerking met Sportvisserijbelangen (SVB) Delfland. “De vissen worden door vrijwilligers op andere plekken weer uitgezet”, zegt Theo Stremme, voorzitter van SVB Delfland. “Na het leegvissen is het belangrijk dat er géén nieuwe vis in de plas wordt uitgezet door visliefhebbers.” Dat lijkt ook niet gebeurd te zijn.  

Bij de aanpassing van de zuidplas zijn veel partijen betrokken. Het Hoogheemraadschap van Delfland is eigenaar van de plas. Marcel Belt is bestuurder bij Delfland: “Delfland zet de komende jaren fors in op het verbeteren van de biodiversiteit in het gebied. Daarbij willen we graag met partners samenwerken en initiatieven ondersteunen. Het Weidevogelpact vinden wij een mooi initiatief. Wij werken hier graag aan mee om betere omstandigheden te creëren voor die prachtige vogels die van oudsher bij ons klimaat en landschap behoren.”  

De aanpassingen in de zuidplas van Het Kraaiennest worden mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (POP3) en de provincie Zuid-Holland. Het plan is een initiatief van het Weidevogelpact Midden-Delfland, het samenwerkingsverband waarin de agrarische natuurvereniging Vockestaert, Natuurlijk Delfland (voorheen KNNV-afdeling Delfland), LTO Noord afdeling Delflands Groen, Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep Midden-Delfland samenwerken om de weidevogelpopulatie in Midden-Delfland in stand te houden.