Halvering huurprijs Brasserie Stadhuis

08-04-2021 Nieuws Redactie

Brasserie Stadhuis in betere tijden


SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben besloten de huurprijs van Brasserie Stadhuis tijdelijk te verlagen, met terugwerkende kracht tot donderdag 15 oktober vorig jaar.

Dat heeft te maken met de terugval in inkomsten van de brasserie in het oude stadhuis. De gemeente is eigenaar van het monument en kan dus tot bijstelling van de huur besluiten. De verminderde inkomsten zijn het gevolg van de gedwongen sluiting van de horeca in samenhang met de Coronamaatregelen gedurende de tweede lockdown.

Het komt neer op een halvering van de huur, wel onder enkele voorwaarden, namelijk dat de exploitant met een accountantsverklaring aantoont over het afgelopen half jaar een omzetverlies van tenminste dertig procent te hebben geleden. Eerdere bijdragen of tegemoetkoming voor de vaste lasten worden in mindering gebracht op de huurverlaging.

De huurverlaging eindigt als de horeca weer open mag, ook al is dat aanvankelijk nog maar gedeeltelijk.Gerelateerd