Hans Boet krijgt alsnog WW

21-06-2018 Nieuws Kor Kegel

Zijn ontslag in 2012 is Hans Boet niet geheel zelf aan te rekenen

UTRECHT – De Centrale Raad van Beroep heeft gisteren bepaald dat de vroegere Schiedamse ambtenaar Hans Boet alsnog een WW-uitkering krijgt, maar geen volledige uitkering over het eerste half jaar dat hij bij de gemeente Schiedam weg was. 
In hoger beroep heeft Boet dus alsnog gelijk gekregen. Het UWV had eerder geoordeeld dat hij door zelf ontslag te nemen het hemzelf verwijtbaar was dat hij werkloos was geworden. De rechtbank Rotterdam was het daar op vrijdag 20 maart 2015 mee eens. 
De meervoudige kamer van de Centrale Raad van Beroep vindt echter dat er binnen en buiten de gemeente omstandigheden waren, waardoor het goed voor te stellen is dat Boet voor ontslag koos. Het ontslag is hem daarom niet geheel aan te rekenen. Het was logisch dat hij zich op een nieuwe toekomst kon richten.  

Hans Boet was clustermanager dienstverlening in de burgemeestersperiode van Wilma Verver-Aartsen. Beiden kwamen er niet best van af in het BING-rapport, waar ze echter tegen in beroep gingen en gedeeltelijk gelijk gekregen. Burgemeester en wethouders van Schiedam verleenden Boet per 1 april 2012 eervol ontslag. Hij kreeg een vertrekpremie mee, maar meende ook recht te hebben op WW. De zaak heeft jaren aangesleept en heeft volgens de Centrale Raad de redelijke termijn overschreden. Boet geeft alsnog recht op WW over drie jaar met wettelijke rente en heeft daarnaast recht op vergoeding voor geleden immateriële schade van vijfhonderd euro. In het hoger beroep werd Hans Boet bijgestaan door mr. Martijn van Meppelen Scheppink van het Rotterdamse advocatenkantoor Moree Gelderblom.