Hargahoeve staat te koop

11-06-2021 Nieuws Kor Kegel

De asielkatten en -honden zijn er al lang niet meer

SCHIEDAM – Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad een lijst verstrekt van gemeentelijke gebouwen die te koop komen te staan. Van sommige is het verkoopproces al gestart. Een opvallend gebouw op de lijst is de voormalige boerderij Hargahoeve, waar zich ongeveer dertig jaar het dierenasiel bevond.  

De Hargahoeve is in 1918 gebouwd en had als adres altijd Sportlaan 2, maar sinds de straatnaamgeving vanwege de nieuwbouw in het Hargapark is het adres nu Pieter van den Hoogenbandstraat 50. De boerderij werd in 1980 als beeldbepalend object opgenomen in het boek ‘Bouwkundig bezit van de stad Schiedam’, uitgegeven door de Historische Vereniging Schiedam. Het dak heeft een wolfseind met houten randen en in de breedte vijf vensterassen. Links bevinden zich kelderluiken. De achter aangebouwde stal was 45 jaar geleden in originele staat met stalvensters. Na de komst van het dierenasiel veranderde het een en het ander aan de inrichting.  

Een deel van de gemeentelijke gebouwen op het overzicht komt in de reguliere verkoop. Andere worden onder het project ‘Kansen voor de Stad’ gerangschikt en daarbij kan het zijn dat de gemeente nadere eisen stelt aan de potentiële kopers om de gebouwen ook in de nieuwe situatie van betekenis te doen zijn voor de Schiedamse samenleving. 
Overigens brengt de gemeente ook enkele (ongebouwde) gronden in de verkoop voor herontwikkeling. Daarmee wil de gemeente het particulier initiatief stimuleren.  

Op de lijst voor de reguliere verkoop staan enkele panden waarvan het al bekend was dat ze een nieuwe bestemming zouden krijgen, zoals de Monopole aan de Hoogstraat 99 (voor het museum), De Teerstoof aan de Nieuwstraat 12 (zorgcentrum) en boerderij Landvreugd aan de Sweelincksingel.  

Andere panden op de lijst zijn het voormalige badhuis aan de Lange Haven 15ab, waar Wim de Haan tijdenlang zijn boksschool had, het bedrijfsgebouw aan de Fokkerstraat 510 dat als teststraat tijdens de Coronacrisis dienst deed, de traforuimte van de RET aan de Marconistraat 99ab (souterrain Singel 8), de voormalige branderij De Hoop met pakhuis aan de Noordvestsingel 87, objecten op het Dirkzwagerterrein aan de Schie 34, 40ab en 50-52 en een woonhuis aan de Singel 155.  

De andere gebouwen staan of komen in de verkoop in het kader van het project ‘Kansen voor de Stad’. Van een aantal panden was dat al in bredere kring bekend. Denk aan Ruimte in Beweging aan de Boterstraat 81, waar de dansstudio van Liat Magnezy zich bevindt en waar ook Stichting Kunstwerkt Schiedam haar maandelijkse tentoonstellingen houdt. De bovenwoning Boterstraat 83 wordt meeverkocht. Ook de galerie van Joke Bakker aan de Hoogstraat 85, Open Art Exchange, wordt te koop gezet evenals het voormalige schoolgebouw aan de Mgr. Nolenslaan 99, waar enkele kunstenaars hun ateliers kwijt raakten. 

Ook was bekend dat er op een perceel aan de Ooievaarsteeg een kookstudio komt en dat er een andere bestemming is voor het schoolgebouw aan de Oostsingel 9. Over de verkoop van de voormalige Sint Martinusschool aan de Iepenlaan 45 in Tuindorp is al veel geschreven, omdat de wijk het er totaal niet mee eens is en er ook vanuit historische kringen bedenkingen komen tegen de sloop. De verkoop van voormalige gemaal aan de Schiedamseweg 77 kwam eveneens eerder in de belangstelling.  

De overige gebouwen op de lijst zijn het voormalige wijkcentrum Klubhuis Zuid aan de Dwarsstraat 42, de schoolgebouwen aan de Eduard van Beinumlaan 61-65 en 64-66, het kinderdagverblijf aan de Peter van Anrooylaan 5, een woonhuis aan de Polderweg 19 en percelen grond aan het Dr. Wibautplein en de Joppelaan achter Kerkweg 40.