Harr Wiegman én Proosje van Schiedam zijn geridderd

25-03-2022 Nieuws Redactie

Foto's: Jan Schrijver/Louise Melchers


SCHIEDAM - Jenevergilde 'Het gulden Glaasje' heeft aan het eind van de middag kunstenaar Harr Wiegman tot ridder geslagen. Ook het beeldje van Proosje van Schiedam op het Land van Belofte - een creatie van Harr Wiegman - werd geridderd en ontving dezelfde oorkonde die zijn schepper een kwartier eerder in de trouwzaal van het oude stadhuis ontving.

Willeke Vester, de deken van Jenevergilde 'het gulden Glaasje', lichtte de aanwezigen in het oude stadhuis in haar speech toe waarom Wiegman de eer kreeg toebedeeld door het gilde geridderd te worden: "Harr is in 1951 in Schiedam geboren als jongste telg (vier broers en een zus) van het bekende kunstenaarsgeslacht Wiegman. Zowel opa als vader Wiegman waren kunstschilders. Harr is beeldhouwer, illustrator en striptekenaar. Jarenlang heeft Harr voor een grote distillateur in Schiedam (Nolet, red. ) etiketten ontworpen. In 2008 maakte Harr het etiket voor de vijfde vriendenfles van De Vrienden van het Jenevermuseum."

"In 2011 maakte hij in opdracht van de Stichting Brandersfeesten een beeld van Proosje van Schiedam. Proosje is de als stripfiguur bekende jenevermascotte ontworpen ter gelegenheid van het 700 jarig bestaan van Schiedam in 1975. Proosje van Schiedam is de beelddrager en aanjager van “het trots zijn op Schiedam” en daarmee in 2011 de start van ons gilde. Dat hebben de toenmalige bestuursleden goed gezien. Harr is verder een zeer kritische en betrokken Schiedammer. Dat siert hem. Het is voor mij een enorme eer om Harr als Ridder van het gilde te mogen introniseren."

Na de ceremonie in de trouwzaal van het oude stadhuis, gingen de leden en gasten van het Jenevergilde 'het gulden Glaasje' in optocht over de Lange Kerkstraat naar het Land van Belofte. Dat trok de nodige aandacht van het winkelend publiek, met name doordat een aantal leden van het gilde in een groene toga was gehuld en één van hen het vaandel van dit gilde droeg.

Aangekomen op het Land van Belofte - waar net de laatste kramen van de weekmarkt werden opgeruimd en waar het feit dat vrijdag visdag is nog goed te ruiken was - sloeg Willeke Vester Proosje van Schiedam tot ridder. Zoals dat met de andere ridders van het gilde gaat, kreeg ook Proosje een medaille om de nek gehangen en werd hem de maatwerktoga aangetrokken. Nadat ook de oorkonde was uitgereikt, gingen Proosje en zijn schepper Harr uitgebreid en geduldig op de foto. 

"Dat dit het begin mag zijn van een mooie jaarlijkse traditie op de dag voor het Jeneverfesitival", zo sloot Willeke Vester deze bijzondere ceremonie op het Land van Belofte af.Gerelateerd