Herschikking Hof van Spaland en woningen en artsen op Bachplein

28-02-2020 Nieuws Kor Kegel

Gezelligheid is niet voldoende; er moet ook geïnvesteerd worden in de vernieuwing van de Hof van Spaland

SCHIEDAM – Geen verplaatsing naar het Bachplein, maar een herschikking van de winkels: dat is – in combinatie met woningbouw en een gezondheidscluster op het Bachplein – het meest realistische scenario voor dit deel van wijk Groenoord.  

Dat schrijven burgemeester en wethouders vandaag aan de Schiedamse gemeenteraad. Er wordt uitgegaan van driehonderd woningen op het Bachplein alsmede een gezondheidscluster van de huisartsen Schiedam-Noord en de fysiotherapeuten (Paramedisch Centrum Bachplein). De Lidl zal meer geïntegreerd worden in het te vernieuwen winkelcentrum.  

Sinds juli zijn er drie ontwikkelscenario’s onderzocht. Dat werd op voorhand betaald door de gemeente, maar in juni besloten de winkeleigenaren tot cofinanciering. Dat verliep via hun Coöperatieve Vereniging van Erfpachters Hof van Spaland (CVVE). Het eerste scenario ging uit van sloop van de Hof van Spaland en verplaatsing naar het Bachplein met woningbouw en het gezondheidscluster waar nu het winkelcentrum is.

Het tweede scenario ging uit van woningbouw en gezondheidscluster op het Bachplein samen met de supermarkt van de Lidl en een andere winkelschikking in de Hof van Spaland.

Het is echter het derde scenario geworden dat het meest realistisch wordt genoemd. Uit een eerste consultatie van de leden van de CVVE komt naar voren dat er draagvlak voor dit scenario bestaat. Het college van B & W neemt het advies ter harte om dit scenario verder uit te werken en naar de risico’s, kosten en opbrengsten te kijken: dat zal nog een politiek-bestuurlijke opgave zijn. Gestreefd wordt naar een compact winkelcentrum met optimalisatie van het aantal vierkante meters totale winkelvloer.  

De gemeente zal ‘dit voorjaar’ de inwoners van Schiedam-Noord informeren tijdens de wijkvergaderingen. Dan komt ook de onlangs gehouden enquête van de groep Noordrand 2025 aan de orde. Onderzocht wordt in welke mix de woningbouw tot stand moet komen. In Noord wonen in verhouding meer 55-plussers dan in de rest van Schiedam. Meer dan de helft van de 55- tot 74-jarigen wil een appartement. Van hen wil zestig procent kopen, veertig procent huren. 
Een deel van de nieuw te bouwen woningen beoogt een wooncarrière mogelijk maken naar levensloopbestendige woningen.  

Tot nog toe heeft de gemeente veel geïnvesteerd in de relatie met de winkeleigenaren. Het college van B & W vindt het nodig om ook in het vervolg daar veel energie in te steken. “Wij hechten eraan duurzaam te blijven faciliteren, opdat de winkeleigenaren dit keer de kans aangrijpen hun vastgoed te moderniseren. De 34 winkeleigenaren zullen zich de optimalisatie echter wel eigen moeten maken in vorm, visualisatie en eigen financiering van de renovatie. Het verder versterken van de samenwerking met de winkeleigenaren blijft dan ook een kritieke succesfactor voor het opgebouwde vertrouwen”, aldus het college aan de gemeenteraad. 
Dit proces vraagt om zorgvuldigheid die van invloed is op de doorlooptijd en op een passende samenwerkingsvorm met de CVVE, voegt het college eraan toe.