Het Goed krijgt speciale bouwhoek

20-10-2019 Nieuws Kor Kegel

Sloophout kan in planken verkrijgbaar zijn, maar misschien ook verwerkt in bijenkasten

SCHIEDAM – Kringloopwinkel Het Goed aan de ’s-Gravelandseweg 274 krijgt een speciale bouwhoek. Daarmee willen de gemeente en Irado het hergebruik van bouwmaterialen stimuleren. Op niet al te lange termijn kan de bouwhoek worden geopend.  

Onderzocht wordt nog of er een meerwaarde kan ontstaan door bouwafval te demonteren. Zo kunnen deurklinken en kastplanken ook een herbestemming krijgen. Het gemeentebestuur wil ook weten of reparaties mogelijk zijn en of bouwmaterialen kunnen worden gebruikt om er andere producten van te maken en ter verkoop aan te bieden. Voorbeeld: van sloophout kunnen bijenkasten worden gemaakt.  

Op dinsdag 12 november wordt de gemeentebegroting 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de behandeling van de vorige begroting werd een jaar geleden een motie aangenomen om het opzetten van een bouwkringloop te stimuleren. Het college van burgemeester en wethouders heeft daar in eerste instantie gehoor aan willen geven door een pilot te bedenken om in aanmerking te komen voor de landelijke stimuleringsregeling ‘Extra impuls gemeenten voor het onderzoeken, stimuleren en opzetten van circulaire ambachtscentra’. Die pilot werd uitgedacht samen met Irado, Het Goed en Pulsup, een Schiedams startupproject dat onderzoek doet naar hergebruik van reststromen en een impuls wil geven aan een verdienmodel voor ondernemers die duurzaamheid centraal stellen.

De aanvraag voor de stimuleringsregeling werd echter niet geaccepteerd. Daarom hebben de gemeente, Irado, Het Goed en Pulsup gekeken of het ook zonder de extra middelen van het rijk zou kunnen. 
Het lijkt mogelijk om (als minimale variant) op niet te lange termijn te starten door een aantal afvalstromen te selecteren en de materialen via een speciale bouwhoek in Het Goed te verkopen.