Het is gezellig druk in de bibliotheek die sluit

13-07-2018 Nieuws Redactie

SCHIEDAM - Het is gezellig druk in De Erker. Ook in het gedeelte van de bibliotheek, die vandaag voor het laatst geopend is.

Maar de drukte komt van de gezelligheid rond de grote vergader-/koffietafel en de deelnemers van de bingo, die er ruim een half uur voor aanvang al in groten getale zijn. Tijd om alvast even een kaartje te leggen.

Om een uur gaat de bibliotheek formeel dicht, maar niemand die er naar taant; de vrijwilligster die de bieb onderhoudt zit al lekker aan de koffie en vraagt zich af hoe ze haar vakantie het best kan beginnen.

Kort en goed: de bibliotheek in De Erker was geen succes. De bezoekers waren zeer trouw  -'vanmorgen zij nog een man die hier met zijn zoontje was hoe jammer hij het vindt dat de bieb dicht gaat' - maar ook zeer beperkt in aantal. Drie, vier per week, dat was het wel zo'n beetje. Terwijl bestellen online en afhalen in de Aleidastraat toch een zeer aantrekkelijke optie is. De aanloop die de mensen van De Erker er van verwachtten toen zij de bibliotheek vier jaar geleden binnenhaalden, bleef in ieder geval uit. 

Er is wel geprobeerd om meer reuring te creëren in de bieb in west. Maar een programma met samen-lezen voor mensen die daar behoefte aan hebben, trok niet meer dan één deelneemster. En steeds was de vraag: wie neemt daarbij het voortouw? Bilbiotheek Schiedam rekende op de mensen van De Erker, die het een taak van de bibliotheek vonden.

Waarom de mensen in west niet op de bibliotheek afkwamen? De mensen rond de koffietafel kunnen er slechts een slag naar slaan. De bieb in de stad is dichtbij - maar wel moeilijk met het ov bereikbaar; er wordt niet zo veel gelezen in de buurt?

De ruimte is enerzijds ideaal om drempels te slechten, want van de rekken met boeken tot aan de bar is het twee grote stappen, maar die maakte wel dat het organiseren van ondersteunende activiteiten als lezingen lastig was; mensen met een ander doel en tijdsbesteding liepen daar makkelijk doorheen.

Zodoende besloten de bibliotheek en De Erker dat het tijd is de bieb op te doeken. De boeken en de meubels worden volgende week weggehaald en gaan naar het magazijn van de bieb; de grote letterboeken krijgen een bestemming in Frankeland, even verderop, waar ook een kleine bibliotheek is te vinden. Zeven dames zorgden er voor dat de bibliotheek  vijf dagen per week - soms alleen in de ochtend, soms ook in de avond - geopend was. Twee van hen gaan iets anders doen, vijf hebben aangegeven ander vrijwilligerswerk te willen gaan doen bij De Erker. Bijvoorbeeld bij de overdracht van Nederlands aan nieuwkomers.


Gerelateerd