Het werd 40-jarige Ikkie steeds moeilijker gemaakt

08-09-2021 Nieuws Kor Kegel

Ikkie was een geliefde speelgoeduitleen

SCHIEDAM – De gemeente Schiedam was op de hoogte dat speel-o-theek Ikkie in problemen kwam, maar het bestuur van Ikkie merkte nergens aan dat de gemeente meeleefde. Integendeel. Zodra Ikkie meedeelde dat er na veertig jaar een eind zou komen aan de speelgoeduitleen, ging er vanuit het stadskantoor een mededeling rond dat er binnenkort een nieuwe stichting aanschuift om over de subsidieverdeling in deze sector mee te praten.  

“Het voelde alsof ons subsidiegeld alweer was uitgegeven,” concludeert de voorzitter van Ikkie, Mariska Nijman. Het bestuur van de speel-o-theek vond dat erg ongelukkig en verre van sjiek, zegt ze.  

Het grootste deel van zijn bestaan kreeg Ikkie een gemeentelijke subsidie op basis van de jaarverslagen. Dat ging altijd goed. Tot de gemeente thematafels instelde waar zowel vrijwilligersorganisaties als professionele instellingen uit dezelfde tak van dienstverlening aan zaten om het totale aanbod te evalueren en op basis daarvan voorstellen te doen voor de subsidieverlening. Het bestuur van Ikkie zag zich ineens geconfronteerd met extra papierwerk. De vrijwilligers moesten een handleiding van 31 pagina’s schrijven om de subsidie te bevechten – subsidie die ook gaandeweg minder werd. Mariska Nijman: “Zoiets demotiveert elke vrijwilliger. Je moet vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties niet op één lijn zetten. Misschien is dat ook wel een van de redenen voor het teruglopende aantal enthousiaste vrijwilligers in Schiedam.” 

Ze vervolgt: “We kregen te maken met steeds strengere eisen van de gemeente voor het verkrijgen van subsidie. We kunnen niet aan deze eisen voldoen en krijgen dus minder. Daardoor kunnen we de huur van ons pand niet meer betalen.”  

Er waren ook andere problemen. Voor aftredende bestuursleden kon geen vervanging worden gevonden en zeker sinds de Coronacrisis loopt het aantal vrijwilligers terug. De crisis maakte een aantal vrijwilligers angstig om nog in de uitleen te helpen ze waren beducht besmet te raken met het virus. Daardoor werd de druk te hoog voor de harde kern. Extra activiteiten waren niet meer mogelijk. De zichtbaarheid van Ikkie in Schiedam werd minder. 

“Uiteraard hadden we liever nog jarenlang door willen gaan. Het is toch uniek dat wij als vrijwilligersorganisatie al veertig jaar bestaan”, zegt de voorzitter, die zelf al sinds 2012 vrijwilliger is en sinds 2015 in het bestuur zit. Sommige liepen al heel lang mee. Eén vrijwilligster van Ikkie loopt al 35 jaar mee. “Met pijn in het hart hebben we dit besluit moeten nemen”, zegt het bestuur.  

Ati Bastiaanse richtte Ikkie in 1980 op. De speel-o-theek begon in de Blauwe Brug en was te gast in peuterspeelzaal 2 en 3. Na verhuizing naar de inmiddels gesloopte Woudhoekschool ging Ikkie in 1993 naar een portakabin aan de Churchillweg. In 2008 ging Ikkie over naar het gebouw aan het Bospad, ertegenover. De speelotheek maakte ups-and-downs mee en ziet terug op mooie jubilea. 

De laatste uitleendag van Ikkie is zaterdag 16 oktober. Wie voor die tijd nog langs wil komen aan het Bospad, kan vanwege de coronamaatregelen het best een afspraak maken. De Wereldschool in Nieuwland is bereid een deel van het speelgoed over te nemen en de leden van Ikkie te verwelkomen. Er zijn ook gesprekken gaande met De Peperklip in Schiedam-Oost over een mogelijke speelotheek. “Dus gelukkig verdwijnt de speelgoeduitleen niet helemaal uit Schiedam”, zegt Mariska Nijman.