Hoe toon je journalistieke innovatie?

11-12-2016 Nieuws Redactie

SCHIEDAM – D66 in de Schiedamse gemeenteraad wil weten op welke manier de Stadsomroep aan Schiedam toont dat het werk maakt van journalistieke innovatie. Dat is van belang, omdat van de subsidie die de lokale omroep wordt toegekend, ongeveer een kwart afhankelijk is van de manier waarop de Stadsomroep vernieuwt.

Die verdeling van de jaarlijkse subsidie van 165.000,- kondigt B&W aan in een brief aan de raad. “Wij kiezen ervoor om uit te gaan van een verdeling van € 40.000,- wettelijke bijdrage, € 80.000,- vaste bijdrage en € 45.000,- als prestatiegericht deel.” De D66-fractie vraagt zich af of het deel dat wordt uitgekeerd voor goede prestaties, voor- of achteraf wordt overgemaakt. Als door de Stadsomroep te leveren prestaties worden genoemd: afspraken over de op termijn te vormen streekomroep en innovatie op journalistiek en technisch vlak, inclusief breed gebruik van sociale media.

De democraten in de raad willen graag weten hoe staat wordt gemaakt van die vernieuwingskracht van de Stadsomroep. B&W noemt als onderdeel van die toetsing dat de lokale omroep gaat voldoen aan de eisen van een kerumerk van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON). Dit keurmerk wordt momenteel ontwikkeld. “Doelstelling van het keurmerk is het bevorderen van kwaliteit/professionaliteit, de efficiency/effectiviteit en het productaanbod (met gebruik van nieuwe technische mogelijkheden) bij lokale omroepen, zodat deze organisaties aantoonbaar een Lokaal Toereikend Media-Aanbod kunnen verzorgen volgens objectief toetsbare criteria”, aldus het college. D66 wil graag weten of de Stadsomroep een plan heeft hoe het in de kwaliteitsslag te werk zal gaan.

In de subsidiebeschikking zal verder worden opgenomen dat de resultaten van het verbeteringsproces duidelijk naar voren moeten komen uit een kijk- en luisteronderzoek. In 2018 en in 2020 moet de afdeling Onderzoek en Statistiek van de gemeenten Schiedam en Vlaardingen het kijk- en luistergedrag op een rijtje zetten, zo stelt B&W. D66 ziet dat eerste onderzoek graag al in 2017 worden gedaan.

De subsidie aan en de gang van zaken bij Stadsomroep Schiedam komt aan de orde tijdens de Raadscommissie aanstaande woensdag.

 Gerelateerd