Hoekse Lijn eventueel ook met snelheidsbeperkingen

28-05-2019 Nieuws Kor Kegel

Zo reed ie. Ooit. De metro laat op zich wachten...

Het staat toch duidelijk in het laatste maandbericht van het Rotterdamse gemeentebestuur over de Hoekse Lijn. Maar geen van de media in dit deel van de Rijnmond heeft het opgepikt. Er is een alternatief scenario voor ingebruikname van de metrolijn in het geval dat niet alles nog goed werkt. Letterlijk: een terugvaloptie.  

Het alternatieve scenario is een metro met snelheidsbeperkingen. Voor de metrolijn tussen Schiedam en Hoek van Holland is de definitieve softwareversie geleverd en de snelheidsbeperkingen bij de overwegen zijn opgeheven, maar de mogelijkheid van de terugvaloptie wordt opengehouden. “Er bestaat immers de kans dat zich tijdens het testen nieuwe storingen voordoen of nieuwe fouten worden ontdekt in de spoorbeveiligingssoftware. Op het moment dat dit leidt tot forse nieuwe vertraging, kan een alternatief scenario mogelijk in werking worden gesteld om in dat geval een beperkte exploitatie mogelijk te maken”, zegt de Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen, overigens de partner van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

Met andere woorden: een langzamer rijdende metro zou beperkt in functie kunnen worden genomen, zolang de optimale veiligheidswaarborgen er niet zijn.  

Voor de Hoekse Lijn is er een dag-tot-dag-planning voor het dynamisch testen. Schiedam24 ging vijf dagen geleden in op het verschil tussen het testbedrijf en het proefbedrijf.