Hogere belasting op afvalstoffen en riool; woonlasten gemiddeld plus 3,3%

11-10-2020 Nieuws Redactie


SCHIEDAM – De gemeentelijke afvalstoffenheffing gaat als het aan B&W ligt met 4,4 procent omhoog.

Betaalt een Schiedammer die alleen woont dit jaar nog 299,28 euro aan afvalstoffenheffing, komend jaar moet dat 312,50 euro worden. Een meerpersoonshuishouden is volgens het voorstel van het college vanaf januari 369,07 euro kwijt, waar dat dit jaar 353,46 was. Ter vergelijk: in 2019 waren die tarieven respectievelijk 280,30 en 342,47.

De rioolheffing gaat omhoog naar 259,08, waar dat dit jaar 255 euro is, en vorig jaar 250 euro was. Dit is een stijging van 1,6 procent. Dit is niet meer dan de inflatie waarmee wordt gerekend. De afvalstoffenheffing stijgt meer omdat de kosten hiervan 'een stijging laten zien'.

Samen met de Onroerende Zaak Belasting, die volgens de plannen zal stijgen met 3,4 procent, gaan de woonlasten voor Schiedammers gemiddeld met 3,3 procent omhoog, aldus B&W.

De gemeente Schiedam krijgt dit jaar uit afvalstoffenheffing naar verwachting een bedrag binnen van 11,7 miljoen euro. Dat bedrag groeit volgens de begroting naar 12,4 miljoen euro volgend jaar. Aan rioolheffing betalen de Schiedammers dit jaar 10,1 miljoen euro, een kostenpost die volgend jaar dan groeit naar 10,4 miljoen euro.

Wethouder Duncan Ruseler becijfert namens het college dat de rioolheffing momenteel 99 procent van de kosten aan het riool dekt, en de afvalstoffenheffing 91 procent van de kosten van afvalverwerking. Volgens Ruseler wordt dat laatste percentage als ‘voldoende geacht’, vanwege de toerekening van ‘overhead’ aan deze kostenpost. Daarbij zij aangetekend dat ‘de begroting van de afvalbeheerskosten 2021 is gebaseerd op de afvalhoeveelheden 2019’.

In de begroting toont de wethouder met een tabel dat Schiedam voor wat betreft woonlasten tot de Nederlandse middelmaat behoort. Op een vergelijkende lijst kwam de stad vorig jaar op plek 245 (van de 377 gemeenten) uit, waarbij nummer 1 de laagste lasten heeft. Dit jaar zou Schiedam op plek 205 uitkomen en dus relatief goedkoper worden. De woonlasten in Schiedam pakken ongeveer gelijk uit met die in Vlaardingen, iets hoger dan in Rotterdam en lager dan in Maassluis. De gemiddelde woonlasten in Nederland bedroegen vorig jaar 740 euro, een bedrag dat dit jaar naar verwachting stijgt tot 776 euro, precies het bedrag dat in Rotterdam wordt geïnd. Hoe de tariefsverhoging voor volgend jaar uitpakt op de lijst uit de Atlas Lokale Lasten is nog niet bekend.Gerelateerd