Hoop voor 2022: meer ideeën voor sport en cultuur

22-12-2021 Nieuws Redactie

Ursula Rutten, veertien jaar wijkregisseur voor de wijk Oost, en Mark Roest, twee jaar lid van de Regiegroep in Oost; foto: gemeente Schiedam


SCHEIDAM - De gemeente Schiedam stelt elk jaar voor negen wijken een wijkbudget beschikbaar. De hoop voor 2022 is dat er meer ideeën voor sport en cultuur komen, volgens Ursula Rutten, veertien jaar wijkregisseur voor de wijk Oost, en Mark Roest, twee jaar lid van de Regiegroep in Oost.

Zo’n driehonderd aanvragen worden jaarlijks gehonoreerd. Daarmee worden Schiedammers financieel ondersteund bij het organiseren van ontmoetingen en bij het inzetten van fysieke middelen in hun buurt en wijk. Bewoners kunnen een formulier invullen dat te vinden is op de website I:  schiedam.nl/wijkbudget. Het verzoek voor een wijkbudget gaat naar de Regiegroep. Elke wijk heeft een Regiegroep, bestaande uit vier tot zeven wijkbewoners, die advies geven aan het College of de gevraagde subsidie kan worden verleend. Daarnaast is er een Regiegroep Stedelijk Budget die zich buigt over wijkoverstijgende aanvragen.

Persoonlijke ontmoetingen konden in 2021 door Corona vaak niet doorgaan. Ursula Rutten, al veertien jaar wijkregisseur voor de wijk Oost, en Mark Roest, twee jaar lid van de Regiegroep in Oost, hopen dat in 2022 toch weer veel ludieke plannen worden ingediend. “Ontmoeten is belangrijk voor de sociale samenhang in de buurt," benadrukt Ursula. “Als mensen op een leuke manier met elkaar in contact komen, bevordert dat de leefbaarheid. ”

Ursula kijkt met plezier terug op De Troubadours van Oost, waar tal van musici uit de wijk samen speelden in verschillende binnenterreinen, en waar de bewoners vanaf hun balkon konden meegenieten. “Muziek is een universele taal," zegt Mark. “Maar ook met sport, koken of cultuur kun je iedereen verbinden.” Mark is docent aan de Hogeschool Rotterdam, gericht op Small Business. Hij weet als geen ander dat het goed uitvoeren van een idee niet iedereen is gegeven. “Daarom vragen we vanuit de Regiegroep zo nodig goed door of het plan wel genoeg draagvlak heeft en hoe het wordt uitgevoerd. Desnoods geven we tips.”

Ursula: “We helpen bij het verstevigen van samenwerkingen, zodat bewoners, scholen, ondernemers en partners in de wijk elkaar kunnen aanvullen. Talenten aan elkaar knopen!” Ook in 2021 leidden de wijkbudgetten in alle wijken tot successen. Hanging baskets en geveltuintjes vergroenden de buurt, insectenhotels verbeteren de natuur, buurtbewoners kookten voor elkaar, organiseerden samen Halloween, tuigden kerstbomen in de straat op en gingen tijdens het mozaïeken van kunstwerken voor hun buurt met elkaar in gesprek. Ursula en Mark hopen in 2022 op meer ideeën voor sport en cultuur, waarmee je alle achtergronden kunt verbinden.


Gerelateerd