Horeca hoeft over 2020 geen precario te betalen

13-11-2020 Nieuws Kor Kegel

Burgemeester Lamers: de horeca ontzien...

SCHIEDAM - Burgemeester en wethouders hebben besloten om over het hele jaar 2020 geen precariobelasting te heffen voor de terrassen die de horeca-ondernemers hebben uitstaan. 
Normaal betaalt de horeca precario voor gebruik van gemeentegrond. Toen ze dit voorjaar toestemming kregen om hun terrassen aanzienlijk te vergroten opdat de gasten op onderlinge Corona-afstand van anderhalve meter te kunnen zitten, zouden ze in theorie meer precario moeten betalen. Maar na de toestemming voor de grotere terrassen wil het college van burgemeester en wethouders de horeca nu opnieuw tegemoet komen door van de belastingheffing af te zien. En dat geldt dan voor het gehele jaar.  

Het kabinet heeft aangegeven dat horecabedrijven nog tot minstens half december gesloten moeten blijven. Dat is een van de landelijke maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. De Schiedamse burgemeester Cor Lamers: “De moeilijke situatie voor horecaondernemers duurt hiermee nog langer. De afdeling Schiedam van de Koninklijke Horeca Nederland geeft aan dat de horecaondernemers perspectief missen, zowel op korte termijn als op de lange termijn. Ondernemers zijn onzeker over hun toekomst, ondanks de aankondiging van een derde steunpakket vanaf 1 oktober voor getroffen horecaondernemers.” 
Aanvragen kunnen overigens pas medio november worden ingediend. “Uiteraard hebben we begrip voor de horecaondernemers”, zegt Lamers. “We steunen hen waar nodig, maar de maatregelen van nu zijn wel echt nodig om het aantal besmettingen terug te dringen. Veel Schiedamse horecaondernemers zijn bezig met het zoeken naar en toepassen van creatieve oplossingen om deze periode door te komen.”  

Lamers schrijft dat in zijn zeventiende update van de aanpak van de Coronacrisis in Schiedam. “Rond 1 december beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna mogelijk is. Er moet voldoende vermindering van het aantal besmettingen zijn en de druk op de reguliere zorg moet verminderen voor de maatregelen heroverwogen kunnen worden.”  

“Helaas zien we in Schiedam een hoog aantal besmettingen”, aldus Lamers. “Meer dan elders in delen van de regio en in het land. Steden als Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen zitten in de top van de besmettingen van Nederland. Met name in de sociaal kwetsbare wijken komen meer besmettingen voor. Daarnaast bereikte ons ook het bericht dat helaas recent weer een aantal inwoners is overleden: acht personen zijn overleden, waarvan de helft in een verpleeghuis. Eerder al, vlak na het verschijnen van de vorige update, overleden ook drie personen. Het totaal aantal overledenen in Schiedam komt daarmee op 36.”  

Ook het toerisme lijdt onder de verspreiding van het virus en de Coronamaatregelen. De bezoekersaantallen in de Schiedamse musea zaten de afgelopen periode op ongeveer de helft van de gebruikelijke aantallen. Het rondvaartseizoen is begin november afgelopen. Vanwege de geldende maatregelen hebben de fluisterboten afgelopen seizoen twee derde minder bezoekers kunnen bedienen. Schiedam Partners doet zo veel mogelijk digitaal om de aandacht voor de stad vast te houden. Een geplande enquête in MRDH-verband om inzicht te krijgen in de mobiliteits- en bereikbaarheidswensen van bezoekers aan het Distillers District is vanwege de strenge maatregelen uitgesteld naar volgend voorjaar.  

Voor de detailhandel blijven de reeds aangekondigde maatregelen van kracht. Winkels dienen uiterlijk sluiten uiterlijk om acht uur ’s avonds. Dat geldt niet voor levensmiddelenwinkels, maar zij mogen geen alcohol verkopen na acht uur. Er wordt gehandhaafd op het naleven van de regelgeving en de drukte wordt gemonitord. Na het uitdelen van een waarschuwing aan acht ondernemers is het nog niet nodig geweest deze uiteindelijk ook (tijdelijk) te sluiten. De burgemeester schrijft: “Naast supermarkten wordt nu ook meer gelet op de grotere detailhandel, zoals bouwmarkten. Ook daar worden ondernemers coachend geholpen. Het kabinet verwacht op dit punt een actieve handhaving van de gemeenten.” 

De culturele sector heeft tijdelijk de deuren gesloten. Om de abonnees toch te bereiken hervat de Bibliotheek de boek-aan-huis-service. Op grond van de noodverordening is een haal-en-brengpunt wel mogelijk. De bibliotheek beslist zelf of zij daar gebruik van maakt. Het Theater aan de Schie hervat advertenties in de krant om met de stad te communiceren. Het Jenevermuseum biedt online activiteiten aan zoals het Stokersfestival, de presentatie van de Branderswijn 2020 en een digitaliseringsproject van 5500 miniatuurflesjes.