Hotel aan Havenstraat verrast de omwonenden

13-03-2019 Nieuws Kor Kegel

Niemand in de omgeving van de Havendijk is - ondanks al het wijkoverleg - geïnformeerd

SCHIEDAM – De zoveelste knak in het vertrouwen van actieve wijkbewoners in de oprechtheid van het Schiedamse gemeentebestuur…  

Uit het Nieuwe Stadsblad moesten de voorzitters van de appartementencomplexen Nereus, Poseidon en Triton aan de Havendijk vernemen dat er een omgevingsvergunning is aangevraagd om de voormalige Provinciale Bibliotheekcentrale op de hoek van de Havenstraat en de Westfrankelandsedijk te transformeren naar een hotel. 
Ooit stond er een kerk. Na aanzienlijke uitbreiding van het gebouw werd het een bibliotheek met een functie voor heel Zuid-Holland. Nadien kreeg het andere functies voor kantoorruimte en sportvoorzieningen. En nu heeft de erfpachter – met een recht tot dinsdag 31 augustus 2055 – een plan om er een hotel te beginnen. Waarschijnlijk voor buitenlandse havenmedewerkers, veronderstellen de voorzitters van Nereus, Poseidon en Triton.  

De ombouw tot een hotel is in strijd is met de regels voor ruimtelijke ordening, zeggen de flatvoorzitters. Maar dat is het ergste niet. 
“Los van of we ons kunnen vinden in de mogelijke verandering van de bestemming, willen wij onze afkeuring uiten dat we dit via het Nieuwe Stadsblad moesten vernemen. U zult het met ons eens zijn dat vijftig grote woonunits (inclusief dakterras) voor waarschijnlijk buitenlandse havenmedewerkers van invloed zullen zijn op de woonomgeving aan de Havendijk,’’ zeggen ze.  

En dan komt het: “De voorbereidingen voor deze aanvraag blijken reeds anderhalf jaar geleden in gang te zijn gezet en u heeft hierover niets losgelaten via de geëigende kanalen zoals de bewonersvereniging Schiedam-Zuid en de Vrienden van Zwembad Zuid. Wij zijn zelf al jaren met de gemeente Schiedam in gesprek over de herinrichting van de Havendijk en ook via deze weg hebben wij niets vernomen, laat staan dat we zijn betrokken.”

De drie voorzitters houden zich in en noemen de gang van zaken niet schandalig, maar ontstemd zijn ze wel.  “We maken ons zorgen over de invloed van de komst van de woonunits op het aantal parkeerplaatsen aan de Havendijk. We dringen erop aan dat de gemeente fatsoenlijke procedures volgt en de BVSZ en de woonomgeving tijdig informeert over een dergelijke ingrijpende aanvraag. We verzoeken u dan ook met klem om, voordat u instemt met de aanvraag, op korte termijn een informatieavond voor de bewoners in de omgeving te beleggen.”  

Het is echt netjes getoonzet. Welk een geduld met de gemeente! Zit je maandelijks met elkaar aan tafel en dan word je over zoiets niet eens geïnformeerd… De flatvoorzitters tonen zich ingetogen vilein.