HOW bezig met doorstart in huurdersbelangen Woonplus

15-05-2019 Nieuws Redactie

Maarten Reuderink maakt discussie los

SCHIEDAM – Huurdersorganisatie Woonplus (HOW) erkent enige tijd “moeilijker bereikbaar” te zijn geweest. Maar de belangenbehartiger van de huurders van Woonplus is bezig aan een doorstart met drie zittende en twee nieuwe bestuursleden. Die doorstart gaf contactproblemen, zegt het secretariaat. Maar ook: “We zijn enthousiast aan de slag gegaan en zetten ons vol in voor de huurders van Woonplus.”  

Sinds dinsdag 12 maart houdt HOW een wekelijks spreekuur, ’s middags van twee tot vier uur en momenteel nog aan de Nieuwe Damlaan 646. “Er zijn al de nodige huurders van Woonplus op ons spreekuur geweest”, zegt het secretariaat. 
“Momenteel zijn we in gesprek met Woonplus en de gemeente Schiedam over de prestatieafspraken voor 2020 en wordt onze website vernieuwd. We hopen in juni 2019 de nieuwe website te lanceren. Verder kunt u ons volgen op Facebook, HOW Schiedam.”

Op de huidige website staan vier bestuursleden genoemd, onder wie oud-wethouder Theo Schoenmakers als voorzitter van HOW. In die hoedanigheid kreeg hij ook een bestuursfunctie in het Schiedams Overleg Bewonersorganisaties (SOBO). Het SOBO behartigde decennialang de belangen van alle huurders in Schiedam, zowel van Woonplus als van particuliere verhuurders, totdat Woonplus twee jaar geleden besloot om een ‘eigen’ huurdersbelangenclub te willen hebben, die niet ook opkomt voor andere huurders.  

De situatie is er niet duidelijker op geworden. HOW komt in reactie op de eerdere publicaties op Schiedam24 met de verklaring dat de huurders moeten weten dat HOW niet de individuele huurders vertegenwoordigt. HOW is opgericht om voor de collectieve belangen van huurders van Woonplus op te komen. “Heeft een huurder een klacht of een probleem, dan verwijzen wij deze eerst door naar Woonplus. Komt de huurder er niet uit met Woonplus, dan kan deze terecht bij de verschillende huurdersorganisaties in de wijken. Ook bestaat de mogelijkheid om de kwestie voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillenadviescommissie of de Huurcommissie.  

HOW reageert op de schriftelijke vragen van de Ouderenpartij Schiedam, die de belangenbehartiging van de huurders niet goed verankerd vindt. HOW zegt met fractieleider Maarten Reuderink van de Ouderenpartij recent een persoonlijk gesprek te hebben gehad, waarin begrip is gevraagd voor de situatie waarin het nieuwe bestuur verkeert. “De vrijwilligers van de HOW gaan met vertrouwen door met hun werk om blijvend op te komen voor de collectieve belangen van de huurders van Woonplus”, aldus de belangenclub die bereikbaar is via info@howschiedam.nl