HOW zoekt bestuursleden voor belangenbehartiging huurders

10-08-2018 Nieuws Kor Kegel

HOW-voorzitter Theo Schoenmakers: sterke ploeg!

SCHIEDAM – De Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW) zoekt bestuursleden. Statutair bestaat HOW uit zes leden met een maximum van zeven, maar er zijn twee vacatures.

Kandidaten moeten ingeschreven zijn als huurder van Woonplus en tenminste achttien jaar oud zijn. Ook moet je onafhankelijk zijn, dus niet werken bij Woonplus of de gemeente Schiedam. De zittende bestuursleden wonen in Groenoord, Nieuwland en Schiedam-Centrum en HOW streeft naar een vertegenwoordiging vanuit de hele stad. Maar dat is niet doorslaggevend. Er worden vooral bestuursleden gezocht met kennis van financiën, bouwkundige zaken, volkshuisvesting of belangenbehartiging van bewoners en huurders. Want kennis van deze materie zou van toegevoegde waarde zijn in het bestuur. 

Belangstellenden kunnen tot en met zondag 19 augustus reageren. De zittingsduur is tot en met 31 december 2021 met de mogelijkheid van herbenoeming.  

HOW is een overkoepelende organisatie van alle werkgroepen en verenigingen van bewoners die huurder zijn van Woonplus Schiedam. 
HOW praat op grote lijnen mee over het beleid van Woonplus, onder meer in een driehoeksoverleg met de gemeente en Woonplus. 
HOW behartigt de collectieve belangen van de huurders van Woonplus, dus zaken die op complexniveau of voor alle huurders (en alle schakeringen daartussenin) spelen. HOW is er dus niet voor individuele problemen van een enkele huurder.  

Drie van de bestuursleden worden door Woonplus geselecteerd, de andere drie door het Schiedams Overleg BewonersOrganisaties (SOBO). De zes bestuursleden hebben idealiter een uiteenlopende achtergrond en leeftijd. Het verschil tussen het jongste en het oudste bestuurslid bedraagt momenteel meer dan veertig jaar. Gestreefd wordt naar een gezamenlijke motivatie en gemeenschappelijke inzet om zaken voor alle huurders van Woonplus te verbeteren.  

Voorzitter Theo Schoenmakers: “Hoe toevallig ook bij elkaar gekomen, de leden spreken van een goede klik. Het is een betrokken ploeg mensen, die zichzelf omschrijft als een sterk team met een goede onderlinge sfeer. Enkelen hebben al wat ervaring op het gebied van volkshuisvesting, maar voor de meesten is het onbekend terrein. Een kritische insteek is hun collectieve noemer.”  

HOW functioneert sinds begin dit jaar. Daarvoor werden de huurdersbelangen bewaakt door het SOBO. Veranderde wetgeving leidde ertoe dat Woonplus een specifieke gesprekspartner wilde die alleen de huurders van Woonplus vertegenwoordigt. 
HOW werkt zelfstandig, maar wil een belangrijke samenwerkingspartner van het SOBO zijn.